Region Värmland logga

Här presenterar vi ett axplock från den statistik som vi har tagit fram till rapporten.

Ny rapport: Relationen mellan Sverige och Norge allt viktigare

Det nya säkerhetsläget i Europa kommer att öka behovet av samverkan mellan Sverige och Norge. Det är en av slutsatserna i Region Värmlands nya rapport ”Sverige-Norge – Gränslösa visioner”. Men det finns mycket kvar att göra för att samarbetet mellan länderna ska fungera bättre.

Region Värmland har under lång tid prioriterat samarbetet med Norge genom bland annat samarbetsavtal med våra grannfylken och gemensamma projekt. En särskild Norgestrategi beslutades 2012 och 2019 togs beslut om att återigen avsätta resurser för ökat samarbete med Norge. Som ett led i detta lanseras nu en ny rapport med fokus på relationen mellan Sverige och Norge som ska öka kunskapen om våra länders betydelse för varandra.

– Den här rapporten utgår från en vision om gränslös samverkan och fokuserar på en rad utmaningar som samhällets aktörer behöver lösa gemensamt, säger Erik Evestam (C), ordförande, regionala utvecklingsnämnden.

Visar hur viktig relationen är

Genom att ta fram rapporter om den svensk-norska relationen vill Region Värmland i ord och siffror visa hur viktig den värmländska och svenska relationen med Norge är.

– Samarbete och samverkan med våra närmsta grannar kan lätt tas för given. Den begränsade rörligheten över nationsgränsen under pandemin blev en viktig signal om att vi aldrig kan ta relationen för given och det nya säkerhetspolitiska läget gör betydelsen av gränslös samverkan ännu större, säger Stina Höök (M), vice ordförande, regionala utvecklingsnämnden.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina förändrade säkerhetsläget i Europa och aktualiserade frågor om säkerhet och beredskap i regioner och kommuner längs gränsen. Totalförsvarets aktörer bedömer att samverkan mellan Sverige och Norge kommer att öka som en följd av ett nytt säkerhetspolitiskt läge och Sveriges Natomedlemskap.

"Kan få stor betydelse"

– Vi lever i en tid som präglas av oro, ovisshet, samhällsutmaningar och konflikter. I och med medlemskapet i Nato så hamnar Värmland – i ett nationellt perspektiv – plötsligt i ett väldigt viktigt stråk mellan våra huvudstäder. Detta kan få stor betydelse i hur våra regeringar ser på bland annat infrastruktursatsningar som Oslo–Stockholm 2.55, säger Erik Evestam.

Region Värmland har ansvaret för hela Värmlands utveckling och det innebär att regionen jobbar med de frågor som är viktiga för hela länet, ofta tillsammans med våra grannar. Som gränsregion innebär det att våra grannar också finns på andra sidan en landsgräns. Många norrmän bor och arbetar här, och tvärtom.

– Det sägs ibland att Värmland är ett landskap mellan Sverige och Norge. Det är ett fint uttryck som vi ska vara stolta över och värna, säger Stina Höök.

Ladda ner rapporten Pdf, 17 MB.

Statistik från rapporten Sverige-Norge – Gränslösa visioner

  • Svenska företag ökar sin närvaro på den norska marknaden, medan norska företag minskar sin närvaro på den svenska marknaden.
  • Sverige har ett nationellt försämrat handelsnetto till följd av större import än export, men Värmland har istället ett ökat handelsnetto till följd av en ännu starkare export.
  • Besöksnäringen i riket har återhämtat sig efter pandemin och antalet utländska gästnätter är i nivå med siffror före pandemin, däremot går det trögare för Värmland som ännu inte är uppe i samma nivåer.
  • När det kommer till handeln har Värmland bra försäljningsresultat som helhet, däremot går det trögare för gränshandeln som ännu inte är i närheten av försäljningssiffrorna innan pandemin.
  • Den gränsöverskridande arbetspendlingen är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv, till exempel minskar årsinkomsterna mellan könen när man jämför årsinkomster från Sverige och ett grannland.

Erik Evestam (C), Ordförande regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 076-527 38 44
E-post: erik.evestam@regionvarmland.se

Stina Höök (M), Vice ordförande regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 070 273 70 50
E-post: stina.hook@regionvarmland.se

Johan Lundgren, Regional utvecklingsledare
Telefon: 010-833 10 06
E-post: johan.lundgren@regionvarmland.se

Samuel Gök, analytiker
Telefon: 010-833 10 56
E-post: samuel.gok@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad