Region Värmland logga

Region Värmland och Vårdförbundet överens om undantag från strejkvarsel

Dagens förhandlingar mellan Region Värmland och Vårdförbundet om samhällsfarlig stridsåtgärd har avslutats i enighet. Det här innebär att Vårdförbundet drar tillbaka varslet om strejk vid 1177 på telefon Värmland och anestesi- och operationsenheten Sjukhuset Torsby.

– Det är skönt båda parter tar ansvar i förhållande till patientsäkerheten och invånarna. Nu hoppas vi på att man kommer överens om ett avtal på central nivå så snart som möjligt, säger Josefine Ståhlberg, HR-direktör i Region Värmland.

– Det är glädjande att vi har lyckats förmedla vår bild av hur en strejk vid de här verksamheterna hade påverkat invånarna i Värmland, säger Niklas Larsson, förhandlingschef i Region Värmland.

Med anledning av de konsekvensanalyser Region Värmland gjort angående Vårdförbundets strejkvarsel skickade regionen en framställan om förhandling av samhällsfarlig stridsåtgärd till Vårdförbundet tidigare i veckan. Regionens analyser visar att ta ut 1177 på telefon Värmland och operationsenheten Sjukhuset Torsby får allvarliga konsekvenser för patientsäkerhet och tillgänglighet till vården. Varslet kommer nu dras tillbaka.

– Övriga varsel som Vårdförbundet lagt kvarstår, säger Niklas Larsson. I dagsläget ser vi inte att dessa skulle innebära samhällsfara även om berörda verksamheter kommer att bli ansträngda.

Sidan uppdaterad