Region Värmland logga

Elisabeth Björk, Vänsterpartiet, Åsa Johansson, Socialdemokraterna, och Erik Evestam, Centerpartiet, representerar de tre politiska partier som kommer att styra Region Värmland kommande mandatperiod.

Tre partier bildar nytt majoritetsstyre i Region Värmland

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer att styra Region Värmland kommande mandatperiod. De tre partierna har kommit överens om ett gemensamt majoritetsstyre.

På en presskonferens under torsdagseftermiddagen meddelade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet att partierna kommer att samarbeta för att styra Region Värmland politiskt de kommande fyra åren.

Mot bakgrund av valresultatet från den 11 september samlar de tillsammans 42 av regionfullmäktiges 81 mandat (Socialdemokraterna 31 mandat, Centerpartiet 6 mandat och Vänsterpartiet 5 mandat).

Det innebär att partierna gemensamt får tillräckligt många mandat för att bilda ett majoritetsstyre, något som gläder partiföreträdarna.

– Vi lever i en turbulent tid och omvärld med krig i Europa, skenande inflation och höga elpriser. Det är mycket i vår omvärld som påverkar oss på ett medmänskligt plan och ekonomiskt, vilket också kommer ge oss en tuff mandatperiod.

– Med det sagt känns det väldigt bra att vi format ett majoritetsstyre. Vi har hittat gemensamma utgångspunkter för värmlänningarnas bästa. Vi vill ta ansvar här och nu, men också för kommande generationer, säger Socialdemokraternas förstanamn Åsa Johansson, som också är partiets kandidat till ordförandeposten i regionstyrelsen.

Politisk plattform ska skapas

Erik Evestam, Centerpartiets förstanamn, säger:

– Vi ser fram mot att ta oss an utmaningarna inom vår region. Vi främjar en god och nära vård i Värmland och att vårdcentralerna finns nära värmlänningen, liksom lättillgängliga digitala vårdtjänster. Vi kommer också att ta ett stärkt grepp kring regional utveckling och verka för att Värmland växer och blir starkare.

Den tredje kuggen i samarbetet är Vänsterpartiet. Förstanamnet Elisabeth Björk:

– Vi är väldigt glada att vi har fått ett bra och stabilt majoritetsstyre. Vi kommer sätta fokus på personalfrågor och att vi har en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla. Den spelar en stor roll i vårt miljöarbete och en hållbar utveckling – alla ska ha möjlighet att resa kollektivt till arbete, studier och fritidsaktiviteter.

Åsa Johansson avslutar:

– Nu har vi satt det här samarbetet och våra gemensamma övergripande mål. Nu ska vi ta fram en politisk plattform för hur vi ska arbeta med våra frågor och utmaningar under de kommande fyra åren.

Detta händer härnäst

  • Den 12 oktober hålls det sista sammanträdet med nuvarande regionfullmäktige.
  • Den 9 november hålls ett konstituerande regionfullmäktige där nytt presidium utses. Även ny regionstyrelse utses, vilken tillträder i anslutning till regionfullmäktiges sammanträde.
  • Den 29 november bereds regionplan, budget och flerårsplan.
  • Den 7 december sammanträder nya regionfullmäktige där beslut tas i ovan nämna ärenden. Dessutom väljs nya regionråd samt ordförandeposter och ledamöter i nämnder.

Sidan uppdaterad