Region Värmland logga

Det mobila mobila närvårdsteam i Säffle som ger ökad möjlighet till vård i hemmet för personer med bland annat hjärtsvikt och kronisk lungsjukdom.

Nytt närvårdsteam ger multisjuka ökad möjlighet till vård i hemmet

Nu startar ett mobilt närvårdsteam i Säffle som ger möjlighet till mer vård i hemmet för personer med bland annat hjärtsvikt och kronisk lungsjukdom. Satsningen syftar till att skapa färre inläggningar i slutenvård och är en del i omställningen till nära vård.

Det mobila teamets upptagningsområde är Säffle och Grums med omnejd. Redan idag finns här ett mobilt palliativt team som jobbar mot cancerpatienter och teamet breddas nu successivt för att kunna ta hand om fler diagnoser och även behandla multisjuka äldre hemma.

– Utvecklingen går emot att många lever längre med flera kroniska sjukdomar och det är en del av arbetet att ta hand om den utmaningen. Genom att möjliggöra den vård som kan ske i hemmet kan vi bidra till färre onödiga inläggningar i slutenvården men möjligheten finns för direktinläggning på Närvårdsavdelning 95, säger Eva Sandahl, avdelningschef vid Närvårdsavdelning 95 i Säffle

Det mobila närvårdsteamet finns tillgängligt dagtid kl 08-15.30 och kommer innefatta en läkare och fyra sköterskor samt fysioterapeut och kurator. En stor del av arbetet handlar om konsultation och samarbete med hemsjukvården, vilket som sker redan idag.

– Att starta närvårdsteamet är en del i att utveckla den nära vården för att komma närmare patienten på deras premisser, säger Eva Sandahl. Arbetssättet ger dessa sköra patienter ökad trygghet då de kan vårdas i sin hemmiljö och bland annat slippa påfrestande resor till sjukhus.

Symbol: Framtidens Värmland. Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Nära vård i Värmland

Det här är ett exempel på Värmlands arbete i omställningen till god och nära vård. Nära vård är en nationell omställning som handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. Det är en nödvändig utveckling för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning som på sikt innebär att färre personer ska ta hand om fler.

Arbetet drivs tillsammans av Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Läs mer på regionvarmland.se/naravard

Sidan uppdaterad