Region Värmland logga

Team på vårdcentralen

Nu utvecklar vi vården och våra arbetssätt för att du som patient ska få en tillgänglig vård och hög medicinsk kvalitet. Vi gör det på alla regionens vårdcentraler i Värmland.

Illustration på hur distriktssköterska möte patienter med olika behov.

Olika sjukdomar kräver olika kompetens. På varje vårdcentral arbetar olika yrkesgrupper tillsammans för att du som patient ska få den vård du behöver, när du behöver den. Tidigare behövde patienten först möta en läkare på vårdcentralen för att i nästa steg träffa till exempel en fysioterapeut, kurator eller psykolog.

Med nya arbetssätt på vårdcentralen får du som patient möta den yrkesgrupp som är mest lämpad utifrån ditt medicinska behov. Det är ofta en distriktssköterska som är din första kontakt. Vi arbetar tillsammans i team och ser till att du får den hjälp du behöver. Du kontaktar din vårdcentral som vanligt.

Läs mer om några av de vanligaste yrkesgrupperna på en vårdcentral

Distriktssköterska

Distriktssköterska 

En distriktssköterska arbetar hälsofrämjande genom att ge råd och stötta vid livsstilsförändringar som behövs vid vissa sjukdomar. Distriktssköterskan är ofta den som ger råd i telefon. Distriktssköterskan gör årskontroller och följer upp patienter med kroniska sjukdomar. Du träffar ofta distriktssköterskan vid akuta infektioner eller om du behöver vaccination. 

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet vid universitet eller  högskola i 3 år och specialistutbildning 1,5 år.

Fysioterapeut

Fysioterapeut

En fysioterapeut är expert på sjukdomar och skador i muskler och leder och sambandet mellan rörelse och hälsa. Fysioterapeuten hjälper människor att behandla, förebygga sjukdomar och skador och kan hjälpa dig med rådgivning, träning och rehabilitering. 

Utbildning: Fysioterapeutprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år.

Kurator

Kurator

En kurator har fokus på det psykosociala inom hälso- och sjukvården. En kurator arbetar med att vara en vägledare och ett stöd för människor som behöver hjälp vid kris- och sorgereaktioner, depression, ångest, stress, sömnstörningar och relationsproblem. Det gör kuratorn genom bedömning och behandlande samtal enskilt eller i grupp, handledning och rådgivning.

Utbildning: Socionomprogrammet på universitet eller högskola i 3,5 år. Vanligt med utbildning inom psykoterapi.

Undersköterska

Undersköterska 

En undersköterska arbetar nära patienten med 

omvårdnad. Undersköterskan jobbar tillsammans med många andra yrkesgrupper på vårdcentralen och kan vara den som lägger om sår, tar bort stygn, kontrollerar puls, blodtryck och EKG.

Utbildning:  Vård- och omsorgsprogrammet vid gymnasiet.

Fotterapeut

Fotterapeut

En fotterapeut gör bedömningar och ger råd till diabetiker om hur de ska sköta fötterna för att undvika att sår uppkommer. Behandlingen sker som en del av din vård och rehabilitering utifrån dina behov.

Utbildning: Fotterapeuten är ofta undersköterska med vidareutbildning inom medicinsk fotvård eller diabetsfotvård.

Läkare

Läkare - specialist i allmänmedicin

En läkare som är specialist i allmänmedicin bedömer patientens tillstånd, ställer diagnos och bedömer behov av medicin. Läkaren ger behandling själv eller skickar remiss till annan specialist. Läkaren som är specialist i allmänmedicin har bred kompetens och möter patienter i alla åldrar och i livets alla skeden. 

Utbildning: Läkarprogrammet vid universitet i 5,5 år. Därefter allmäntjänstgöring (AT) i 1,5 år för att få sin legitimation, följt av specialiseringstjänstgöring (ST) i minst 5 år. 

Barnmorska

Barnmorska 

En barnmorska ger preventivmedelsrådgivning, jobbar förebyggande mot könssjukdomar samt genomför gynekologiska cellprovskontroller. Till barnmorskan går man på besök under en normal graviditet och man kan få hjälp med sexuell och reproduktiv hälsa.

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år och barnmorskeprogrammet 1,5 år. 

Psykolog

Psykolog

En psykolog har fokus på att förstå vad som påverkar den psykiska ohälsan för att kunna ge patienten redskap för att förändra och förhålla sig till sin situation. Psykologen arbetar med behandling, utredning, bedömning och diagnostik av bland annat ångest, depressioner, stress- och utmattningstillstånd, relationsproblem, kriser och trauman. Psykologiska insatser kan ges enskilt eller i grupp. 

Utbildning: Psykologprogrammet vid universitet i 5 år samt 1 års praktisk tjänstgöring.

BVC-sköterska

BVC-sköterska 

En barnhälsovårdssköterska arbetar på barnavårdscentralen med att främja barns hälsa och utveckling och förebygga ohälsa hos barn. Barn upp till sex år erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer.

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år och specialistutbildning 1,5 år.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut arbetar med människor som på grund av skada, sjukdom eller levnadsvanor inte kan klara vardagliga aktiviteter. Utifrån dina besvär får du vägledning i att klara ditt vardagliga liv och ta tillvara och utveckla dina fysiska, kognitiva och sociala färdigheter.

Utbildning: Arbetsterapeutprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år.

Vårdadministratör

Vårdadministratör 

En vårdadministratör arbetar med administrativa uppgifter på vårdcentralen. Det kan vara tidsbokning, journalskrivning och service i receptionen. Det kan också vara uppgifter som statistik och uppföljning, remisshantering och redovisning.

Utbildning: Medicinsk sekreterare/vårdadministratör vid yrkeshögskola i 2 år.

Dietist

Dietist

En dietist arbetar med att förebygga, lindra eller bota sjukdomar som är relaterade till mat- och näringslära. Dietisten arbetar med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem hos patienter och ingår ofta i ett vårdteam tillsammans med sjuksköterska och läkare. 

Utbildning: Dietistprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år.

Biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker

En biomedicinsk analytiker arbetar vid laboratoriet och utför provtagningar och analyserar provresultaten. Analyserna används som underlag för att ställa diagnoser och besluta om behandlingar och medicinering. Du träffar en biomedicinsk analytiker vid undersökningar av blod, celler, bakterier och virus.

Utbildning: Biomedicinska analytikerprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år.

Sidan uppdaterad