Region Värmland logga

Gränspendling Sverige-Norge 2013

Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden. Dessutom har den norska arbetsmarknaden stor betydelse för sysselsättningen i Sverige.

2013 hade närmare 60 000 svenskar hela eller delar av sin sysselsättning i Norge vilket genererade över 14 miljarder kronor i lönesummor. I relationen mellan Sverige och Norge spelar Värmland en viktig roll. Gränshandeln som har etablerats i Värmland omsätter miljarder och Värmland är också det län som har störst andel sysselsatta över den norska gränsen.

Ladda ner:

Fakta i korthet 11: Gränspendling Sverige-Norge 2013 (pdf) Pdf, 561 kB.

Sidan uppdaterad