Region Värmland logga

Samverkansgrupp Vuxenlivet

Kontaktuppgifter till samverkansgrupp Vuxenlivet.

Arbetsgrupp

Ingela Agnarsson

Samordnare
Verksamhetschef vårdcentralsområde östra, område öppenvård
Region Värmland
ingela.agnarsson@regionvarmland.se

Jeanette Tillman

Samordnare
Verksamhetschef vuxenavdelningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, samt personligt ombud Värmland
Karlstads kommun
jeanette.tillman@karlstad.se

Anna Jarebo 

Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Arvika kommun

Anna-Karin Törnqvist

Utvecklingsledare område öppenvård
Region Värmland

Birgit Häger

Utvecklingsledare
Nya Perspektiv

Fredrik Thyberg

Övertandläkare vårdvalsenheten
Region Värmland

Gunnar Wigstrand

Socialchef
Torsby kommun

Håkan Fielding

Enhetschef vuxengruppen, samordnare öppenvården och för missbruk- och beroendeenheten
Kristinehamns kommun

Jessica Granbom

Arbetsmarknadsenheten
Karlstads kommun

Karen O`Quin

Folkhälsostrateg
Region Värmland

Katarina Hammargren

Verksamhetschef funktionsstöd, myndighetsutövning SoL, LSS
Filipstads kommun

Marie Pettersson

Verksamhetschef psykiatrisk öppenvård
Region Värmland

Mattias Hallberg

Utvecklingsledare vuxenavdelningen
Karlstads kommun

Pernilla Pettersson

Områdeschef individ- och familjeomsorg
Grums kommun

Sidan uppdaterad