Region Värmland logga

Småföretagscheck

Behöver ditt företag stöd för att ta nästa steg? Vår småföretagscheck vänder sig till företag i hela Värmland med 0–49 anställda. Checken riktar in sig på fem aktuella områden; kompetensutveckling, digitalisering, jämställdhet, grön omställning och internationalisering. Här finns konkurrensfördelar att vinna.

I Värmland finns många små företag med stora tillväxtambitioner. Därför erbjuder vi ett brett stöd för dig med maximalt 49 anställda. Stödet går att söka under 2024 och omfattar investeringar i externa tjänster.

Hur mycket?

Kostnaden för insatsen kan vara mellan 50 000 och 300 000 kronor. Av den summan får företag med 0–9 anställda 60 procent i stöd och företag med 10–49 anställda 50 procent i stöd.

Maximalt stöd: 150 000–180 000 kronor.

Vem kan söka?

Företag med 0–49 anställda i hela Värmland med fast driftsställe och minst ett årsbokslut kan söka.

När blir det nej?

  • Vid löpande kostnader som exempelvis anställningar, abonnemang eller andra normala driftskostnader.
  • Företag med aktieutdelningar omfattas inte av stödet.

Ej stödberättigade branscher:

  • Jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel
  • Fiske och vattenbruk
  • Entreprenad och transportverksamhet

Region Värmland prövar företagets konkurrenssituation utifrån att vi inte ska bidra till snedvridning av lokal konkurrens. Exempelvis kan det vara svårt att ge stöd till restauranger, frisörer och liknande.

Hur går ansökan till?

Ansökan om stöd sker via minansokan.se (extern länk).

Läs mer om de olika inriktningarna:

Sidan uppdaterad