Region Värmland logga

Pågående samarbeten

Här kan du hitta information om gemensamma aktiviteter och samarbeten mellan Sverige och Norge. Du är välkommen att höra av dig om du vill berätta vilka norska samarbeten som är på gång i din kommun.

Sverige och Norge samarbetar inom ett flertal områden. Bland annat inom EU-programmet Interreg, men även inom mycket annat. Kontakta oss gärna om du vill berätta vilka norska samarbeten som är på gång i din kommun.

Nedan följer ett axplock av de områden och projekt där länderna har ett samarbete.

Samarbetsområden

Näringsliv

 • The Bioeconomy Region (Interreg)
 • Bioeconomy Regions in Scandinavia (Interreg)
 • Inside Out (Interreg)
 • LET - Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism (Interreg)
 • Unionsleden (Interreg)

Forskning/innovation

 • Transpeer (Erasmus)
 • RE8®EUROPÉ (Erasmus)

Gränssamarbeten

 • Grensetjänsten Norge-Sverige
 • Gränsrådet
 • Arko-samarbetet (Nordiska ministerrådet)
 • Gränskommittén Värmland-Østfold (Nordiska ministerrådet)

Övriga samarbeten

Framtagande av program för Interreg Sverige-Norge 2021 - 2027

Interreg

Interreg är ett EU-program som ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhället inom fem insatsområden; forskning och innovation, insatser för små och medelstora företag, hållbara transporter, att skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad samt att bevara och tillgängliggöra natur- och kulturarv. Interreg vill främja gränsöverskridande utvecklingsarbete genom att uppmuntra till samarbete och gemensamma lärdomar mellan städer och regioner från olika medlemsstater. Den nuvarande programperioden sträcker sig från 2014 - 2020. Ett nytt program håller på att tas fram, vilken Dialog Sverige-Norge är inblandat i. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer:

Nyheter från Interreg

Sidan uppdaterad