Schyst-metoden

Schyst är en metod som bygger på ständigt lärande. Som med mycket annat ger engagemanget bäst resultat när alla jobbar åt samma håll. Genom att hjälpas åt, hålla ögonen öppna och påminna varandra ökar förståelsen och en förändring till det bättre har börjat. Se, tänk, gör, lär och peppa schyst!

Schyst-metoden

Se


Person funderar.

Schyst-metoden bygger på förståelse för normer och hur de fungerar. Först när du har identifierat vilka normer som existerar i ett visst sammanhang kan du se vilken förändring som är möjlig att göra. När vi förstår det, då kan vi göra medvetna val som hjälper oss i rätt riktning.

Tänk


Person placerar postit på tavla.

Nu förstår du hur normer fungerar och är medveten om vilka maktordningar de för med sig. Då är det dags att ta ansvar och börja använda dina nya kunskaper. Hur kommunicerar ni med varandra på jobbet, till exempel? Vilka aktiviteter planerar ni? Hur ser marknadsföringen ut? Genom att stanna upp och tänka efter innan du agerar minskar risken för slentrianmässiga missar.

Gör


Personer diskuterar riktlinjer.

Att planera kommunikationen och att se på verksamheten med normkritiska glasögon ger förutsättningar för att göra rätt oftare. Skapa nya rutiner och använd de verktyg som passar just din roll och uppgift. Checklistor för kommunikation, diskussionsövningar för APT:n, riktlinjer för rekrytering eller en lathund för möten är värdefulla stöd i arbetet.

Lär


Hand staplar klossar med kryss och bock.

Att göra misstag eller ta felsteg är mänskligt. Det viktiga är att lära av erfarenheterna och fortsätta framåt. Med nya insikter ökar förståelsen för fler perspektiv och kunskapen om andras behov. Förhoppningsvis gör du inte om samma misstag igen. Resultatet blir schystare kommunikation, en schystare arbetsplats och schystare framtidsutsikter. Och det tjänar alla på.

Peppa


En person hissas i luften av andra.

Att göra och att vara Schyst är ett medvetet val. Vill du vara en bromskloss eller en del av lösningen? Bestäm dig – och börja! Gör det tillsammans och glöm inte varför ni vill det här; för att alla ska trivas, för att öka lönsamheten, för att utvecklas. Det är okej att göra fel, för det är misstagen vi lär oss mest av. Beröm varandra när det blir bra och fira vinsterna längs vägen. Då blir det både roligare och bättre. Skambeläggning och pekpinnar fungerar inte i andra sammanhang, så varför skulle det fungera här?

Verktyg för att komma igång eller fortsätta

Sidan uppdaterad