Till startsidan
Start /Schysta verktyg /Att genomföra förändringsarbete

Att genomföra förändringsarbete

Var ska du börja, och med vad? Med den här steg för steg-guiden får ni ett praktiskt verktyg för att starta upp och genomföra förändringsarbetet inom er organisation.

Förändringsarbete  – steg-för-steg

1.

Ta beslut

Ta beslut om att ledning och chefer ska arbeta aktivt med jämställdhet, mångfald och inkludering och agera som förebilder i organisationen.

2.

Gör åtgärdsplan

Skapa åtgärdsplaner och rutiner för hur ni arbetar förebyggande med likabehandling och icke-diskriminering.

3.

Mätbara mål

Anta mätbara mål med koppling till jämställdhet, mångfald och inkludering i era styr- och policydokument.

4.

Rätt rekrytering

Se över könsfördelningen och mångfalden i er styrelse, ledning och personalgrupp. Är den ojämn? Fundera då över hur ni kan påverka och bredda er rekrytering.

5.

Var lyhörd

Tänk på att alla inte har samma kunskap om jämställdhet och liknande frågor.

Försök att hjälpa varandra på arbetsplatsen genom att uppmärksamma negativa attityder och beteenden och tillsammans börja förändra dem.

6.

Aktiv utbildning

Se till att alla medarbetare löpande får kunskaper och verktyg för jämställdhet, mångfald och inkludering. Låt det inte stanna vid bara ett par enstaka tillfällen, eller några tomma ord på anslagstavlan i fikarummet. Jobba aktivt.

7.

Kommunicera schyst

Sträva efter att ha en inkluderande och normkritisk kommunikation, både internt och externt. Välj ord, språk och bilder på ett schyst sätt så att fler känner sig inkluderade och representerade.

8.

Ökad tillgänglighet

Se över era miljöer och rum, både de fysiska och de digitala. Arbeta för ökad tillgänglighet och inkludering för personer med olika slags funktionsvariationer.

Verktyg för att komma igång eller fortsätta

Ständigt lärande
Ständigt lärandeSe schyst, tänk schyst, gör schyst, lär schyst.
Verktyg och övningarVerktygen är utformade som övningar där du kan göra vissa själv och andra tillsammans med kollegorna.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?