Cryptosporidiuminfektion

Cryptosporidiuminfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om cryptosporidiuminfektion, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare.
  • Förhållningsregler: Ges muntlig och skriftligt - se smittskyddsblad till patienter.
  • Smittspårning: Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange resultat av smittspårning.
  • Kostnadsfrihet: Cryptosporidiuminfektion omfattas inte av kostnadsfrihet då det inte är en allmänfarlig sjukdom. 

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Lokala rutiner

Sidan uppdaterad