Herpes

Infektion av herpes simplex typ 1 och 2 omfattas inte av smittskyddslagen.

För aktuella riktlinjer och handläggning, se Sexuellt överförbara infektioner - RIK-17682 (pdf) Pdf, 553 kB.

Sidan uppdaterad