Kolera

Kolera är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Sidan uppdaterad