Papegojsjuka (psittacos)

Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  • Medicinskt omhändertagande: Antibiotikabehandling. Huvudsakligen zoonotisk smitta som i enstaka ovanliga fall har kunnat spridas nosokomialt mellan människor.
  • Förhållningsregler: Inga förhållningsregler.
  • Smittspårning: Ja. Bakterien finns naturligt hos fåglar och utsöndras via sekret eller spillning. Spridning kan ske genom inandning av torkat smittat sekret i dam, från fjädrar eller från fågelträck. Efterfråga därför direkt eller indirekt kontakt med tama eller vilda fåglar. Kan gälla kontakt med eller rengöring av fågelbord, duvslag eller liknande. Har besök gjorts i zoologisk affär?
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
  • Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig. 

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Sidan uppdaterad