Trikinos

Trikinos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om trikinos, inklusive hur det smittar och eventuellt behandling. 
  • Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns. 
  • Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland, misstänkt smittsamt födoämne och eventuellt fler exponerade individer. 
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. 
  • Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom. 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Sidan uppdaterad