Centraliserad smittspårning av klamydia

Smittspårningen av klamydia är centraliserad till två enheter; Ungdomsmottagningen Druvan Karlstad respektive STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad.

Huvudsaklig handläggning av patienten ska göras av den som först tar emot ett positivt provsvar för klamydia. Detta innefattar att

  • meddela provsvar
  • ge behandling
  • göra smittskyddsanmälan och
  • skriva remiss för smittspårning.

Komplexa ärenden kan i undantagsfall remitteras till smittspårare för fullständig handläggning (efter särskild överenskommelse med mottagande enhet).

När en person söker en mottagning med positivt klamydiasvar taget via webbtjänsten Klamydia 1177 räknas denna mottagning som provtagande enhet med skyldighet att handlägga ärendet.

För ytterligare information om handläggning utöver smittspårning se  sidan Sexuellt överförbara infektioner (STI).

Vart ska patienten remitteras?

Alla patienter med klamydia ska remitteras till någon av dessa två enheter för smittspårning enligt följande åldersfördelning:

  • Patienter under 23 år (< 23) år: Ungdomsmottagningen Druvan, Karlstad
  • Patienter 23 år och äldre (≥ 23): STI-mottagningen Centralsjukhuset i Karlstad

Blanketter och remisser

Remisser till STI-mottagningen och Ungdomsmottagningen Druvan, finns i Cambio Cosmic:

  • Remiss för övertagande av smittspårning vid klamydiainfektion
  • Remiss för övertagande av smittspårning, behandling och klinisk anmälan enligt smittskyddslagen (endast i undantagsfall vid komplexa ärenden)

Det är av största vikt att samtliga uppgifter fylls i för att kunna genomföra smittspårningen.

Reservrutin och rutin för de enheter som inte har Cambio Cosmic

Använd remiss för övertagande av smittspårning vid klamydiainfektion nedan.

Remiss för övertagande av smittspårning vid klamydiainfektion (formulär) Pdf, 149 kB.

Remiss för övertagande av smittspårning, behandlingsansvar och klinisk anmälan enligt smittskyddslagen av klamydiapositiv patient (endast i undantagsfall vid komplexa ärenden) (formulär) Pdf, 122 kB.

Sidan uppdaterad