Till startsidan

”Fokus på allas lika värde och arbetsglädje”

Hade det funnits svart bälte i teamarbete och arbetsfördelning inom Folktandvården Värmland skulle klinikchefen Ulla-Britt Nygren på Stortorget i Säffle ha erövrat det för längesen. Till hela klinikens och patienternas nytta.

{[LiVExtern puffblock] SlideShowblock}

– Vi kom hit till Säffle för att vi har rötter här, och nu har vi svårt att tänka oss att utföra vårt arbete på ett traditionellt sätt, intygar de nyutbildade tandläkarna Elin Andersson och Beatrice Dalman.

– Det som är speciellt och känns tryggt för en nybliven tandläkare är en tydlig arbetsorganisation som utgår från socialstyrelsens riktlinjer om samsyn, samarbete och samverkan. Handledningen från Ulla-Britt och andras kompetens här på kliniken gör att introduktionen i tandläkarrollen känns stimulerande och trygg, säger Elin Andersson.

Fördelning som drar nytta av alla

– På den här kliniken är tandläkaren teamledare, vilket innebär att arbetsfördelar behandlingar som är möjliga till fler på kliniken. Och inom den ramen tycker Ulla-Britt att det finns stora möjligheter att jobba på ett sätt som stimulerar och utvecklar medarbetarna. Och för patienterna flyter allt på smidigt utan tidsspill.

– Tack vare vår stora flexibilitet kan vi alltid ta emot akuta patienter. Inom teamet finns kompetens att ta hand om olika patienters behov.

Precis detta händer när vi hälsar på. Patienten Gudrun har bitit bort en bit av en tand och vill gärna ha snabb hjälp. Hon tas emot av tandhygienisten Tommy som gör nödvändiga förberedelser innan Ulla-Britt som tandläkare borrar upp tanden.

"Jag är helt trygg med alla här"

Tommy gör sedan en fyllning och därmed får Gudrun sin permanenta fyllning.

Hon är mycket nöjd och har inga invändningar mot att just tandläkarens insats var minimal.

– Huvudsaken är att jag får hjälp, och jag är helt trygg med Tommy som tandhygienist och med tandsköterskorna här, jag känner att alla här vet vad de håller på med.

Utöver att en så utpräglad teamtandvård skapar effektivitet och ett stimulerande arbetsinnehåll ser Ulla-Britt också fördelen med att man undviker hierarkier.

– Det finns inga som helst fördelar med pyramider och här på kliniken förkommer inget sådant utan här är det fokus på allas lika värde och arbetsglädje.

Det innebär också att Ulla-Britt inte sitter och tjuvhåller på de kunskaper hon har tillägnat sig under sina många år som tandläkare.

– Jag tar min handledarroll på allvar och känner stor stimulans i vardagsarbetet där mina praktiska kunskaper möter de nyexaminerade tandläkarnas nyförvärvade teoretiska kunskaper.

Text: Margareta Jonilson
Foto: Bobo Jonilson

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?