Start /

Nyhetsrum

Börja med det viktigaste. Skriv i ingressen det viktigaste ur innehållet eller en sammanfattning, så läsaren snabbt får en överblick och koll på vad sidan handlar om.

Varför är besökaren på sidan? (H2)

Sätt dig i läsarens skor och tänk efter – vilket är det kortaste, enklaste och tydligaste sätt som du kan förmedla vad läsaren behöver veta eller göra? ​

Webbsidan ska ge besökaren service och skapa nytta. Avlägsna dig från tanken: ”På den här sidan ska vi lägga information om…” och tänk istället: ”Tack vare den här sidan ska läsaren kunna …”

Tänk på att: (H2)

  • Skriva konkret och vara begriplig.
  • Använda ett personligt du-tilltal.
  • Skriva tydliga och kärnfulla rubriker.
  • Använd punkt- eller numrerade listor där det passar.
  • Ange en kontaktperson som kan svara på frågor om innehållet.
  • Hjälp läsaren vidare med tydliga länkar.

Kommunikationsplanen är ett bra hjälpmedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier