Första permanenta tänderna

I sexårsåldern börjar nya tänder växa fram. Nu ska 20 mjölktänder bli till 32 permanenta tänder.

Nya tänder kan vara svåra att komma åt

I sexårsåldern kommer de första permanenta tänderna. Vanligtvis bryter framtänderna i över- och underkäken fram först. Sedan brukar de så kallade "sexårständerna", som är fyra kindtänder längst bak i munnen, börja växa fram.

Här är det bra om du som förälder är särskilt uppmärksam. Sexårständerna kan vara svåra att både se och komma åt med borsten, då de ofta är lite gropiga. Barnet behöver hjälp med tandborstningen för att tänderna ska bli riktigt rena, men kan även börja träna i samband med att ni borstar. 

Nya tänder är extra känsliga mot karies. Därför är det viktigt att fortsätta borsta med fluoridtandkräm.

Fissurförsegling

Ibland är groparna (fissurerna) i de nya kindtänderna väldigt djupa och där kan bakterierna föröka sig ostört och hål lätt uppstår. Genom att lägga plast i groparna är det lättare att hålla rent. Det går till så att man först gör ren tanden mycket noga och sedan fäster ett tunt skikt med plast i botten på groparna.

En fissurförsegling tar bara några minuter att utföra och de allra flesta barn upplever behandlingen som positiv.


Sidan uppdaterad