Översättningsappen Care to Translate

Appen Care to Translate är ett komplement till språktolk i vården. Använd den när enklare fraser behöver översättas, till exempel vid röntgenundersökningar, i receptioner eller i tandvården.

Med appen är du alltid redo!

Med appen installerad kan du snabbt ta hjälp av den i kommunikationen med din patient.

  • Appen har en mängd fraser på olika språk, organiserade i spellistor för olika verksamheter. Valda fraser spelas upp i tal på språket som valts.
    Fraserna är uppbyggda antingen så att patienten svarar med ja, nej, nickar, skakar på huvudet, håller upp antal fingrar eller ger patienten instruktioner att göra något som att ”andas djupt” eller ”gapa”.
  • I appen finns också alla våra tolkleverantörer samlade, så att du smidigt kan boka tolk direkt från appen.
    Läs mer om tolkförmedling.
  • Appen är gratis och finns för mobiltelefon och surfplatta.

Ladda ner Care to Translate

Observera att appen finns i regionens appkatalog, men ett fel gör att inte alla kan logga in i appen därifrån. Ladda istället ner appen via direktlänken.

För att använda appen behövs en telefon. Verksamheter som har ipad mini kan använda dessa.

Appen är gratis att ladda ner och det finns ingen begränsning av antal användare för verksamhetens konto.

Det finns även möjlighet att logga in i appen via din dator/webbläsare på adressen: app.caretotranslate.com/Onboarding

Rutin för användning i en verksamhet

Verksamhets- eller enhetschef utser 1–2 superusers (huvud­administratörer) för sin eller sina verksamheter. Superusers kan till exempel vara verksamhets­utvecklare, chefssekreterare, vårdadministratör, klinikadministratör, driftledare, samordnare.

Superusers får introduktionsutbildning

Som superuser administrerar du er verksamhets spellistor och utbildar övriga användare inom verksamheten.

Du som ska bli verksamhetens superuser bokar en timmes introduktions­utbildning via Teams. Vid introduktionen får du inloggnings­uppgifter till verksamhetens konto med särskilt anpassade spellistor.

Verksamheten tillhandahåller telefoner

Det är varje verksamhets ansvar att tillhandahålla i första hand telefoner, eller vid behov, läsplattor av typen Ipad mini. Det är just nu långa leveranstider på Ipad.

Det går bra att använda privata telefoner om verksamheten tillåter.

Instruktionsfilm

Filmen om appen Care to translate är cirka tio minuter lång.

Region Värmlands kontaktperson

Reetta Segolsson
E-post: reetta.segolsson@regionvarmland.se

Kontaktperson på Care to Translate

Charlotte Hedén
E-post: charlotte.heden@caretotranslate.com

Feedback och förslag

Leverantören tar gärna emot feedback och förslag på fraser.
E-post: info@caretotranslate.com

Sidan uppdaterad