Checklista vid beställning av sittande sjukresa

Information om egenavgifter för olika typer av resor och vilka uppgifter beställningscentralen behöver när beställning läggs.

Om egenavgifter för kunden

Turordning

Typ av sjukresa

Egenavgift för kunden

1

Allmänna kommunikationer

0 kr

2

Servicelinjer

50 kr

3

Servicetrafik

150 kr

Ring in din beställning och lämna följande information

 1. Kundens personnummer.
 2. Till- och från-adress samt eventuell portkod.
 3. Telefonnummer.
  - Ange kundens mobilnummer eller direktnummer till beställande avdelning eller mottagning.
 4. Fordonsklass.
  - Ange sittande i säte eller rullstolstransport.
  - Vid rullstolstransport: finns hiss i hemmet? Om inte behövs trappklättrare eller bärhjälp att bokas. Se mer information längre ner på sidan.
 5. Hjälpmedel.
  - Ange hopfällbar rullstol, rollator med mera.
 6. Hämtas inne, lämnas inne eller lämnas hand i hand.
  - Om kunden ska lämnas hand i hand behövs det en information om till vem kunden ska lämnas och telefonnummer.
 7. Ledsagare.
 8. Om hemtjänst möter upp.
  - Ange telefonnummer.

Ring 0771-32 32 00 (Värmlandstrafik) för att göra din beställning.

Information om trappklättrare och bärhjälp med bärstol

Trappklättrare

 • Om inte kundens trappa har besiktigats tidigare så behöver trafikbolaget göra detta innan trappklättrare kan bokas. Om trappklättraren inte fungerar så bokas bärhjälp.
 • Trappklättrarens max vikt är 160 kg där man räknar med att en rullstol väger 15 kg.
 • Tar endast manuella rullstolen, den får inte vara bredare än 49,5 cm.

Bärhjälp med bärstol

Förutsättningar för att bärstol ska kunna användas:

 • Kunden måste kunna flytta över från säte eller rullstol till bärstol. Glidbräda kan användas som hjälpmedel.
 • Max tre våningsplan.
 • Max vikt för kunden: 80–90 kg

Sidan uppdaterad