Till startsidan

På kunskapsstyrningvard.se finns nu en preliminär förteckning över februari månads remisser. Totalt rör det sig om 16 kunskapsstöd som kommer publiceras den 15 februari. Svarstiden är förlängd till 14 maj.

Kunskapsstöd utifrån område

Cancersjukdomar (revisioner)

 • Nationellt vårdprogram prostatacancer
 • Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi, AML
 • Nationellt vårdprogram malignt melanom
 • Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Nervsystemets sjukdomar

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp epilepsi
 • Vårdriktlinje körkort vid stroke och TIA

Reumatiska sjukdomar

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp jättecellsarterit

Rörelseorganens sjukdomar

 • Nationellt vårdprogram tumbasartros

Sällsynta sjukdomar

 • Nationellt vårdprogram Prader-Willis syndrom

Ögonsjukdomar

 • Vårdriktlinje handläggning av periokulär skivepitelcancer
 • Vårdriktlinje periokulärt malignt melanom och lentigo maligna
 • Vårdriktlinje handläggning av ögonnära basalcellscancer
 • Vårdriktlinje handläggning av synnedsättande diabetesmakulaödem
 • Vårdriktlinje handläggning av hereditära retinala sjukdomar
 • Vårdriktlinje handläggning av glaukom

Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp obstruktiv sömnapné barn