Till startsidan

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning. Innehållet uppdateras löpande och under februari publicerades reviderade versioner av dessa rekommendationer:

Lokal redaktion

Den lokala redaktionen för arbetet med NKK i Region Värmland består av:

Länkar