Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Utveckling av Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Utveckling av Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Hantering och visning av nationella kliniska kunskapsstöd är under utveckling. Nya tekniska förutsättningar kommer att göra det möjligt med stöd för hela vårdkedjan – före, under och efter patientmötet.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och innebär ett regiongemensamt sätt att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Det gäller både nationella rekommendationer och regionala tillägg.

NKK vidareutvecklas nu för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård. Kunskapsstöden kommer att vara sökbara och anpassade för hela vårdkedjan, det vill säga både före, under och efter patientmötet. Utvecklingen innebär också att flödesscheman och förlopp ska kunna visas för aktuellt hälsotillstånd. Det gäller för till exempel personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Lena Engman är utvecklingsledare på Kunskapsstyrnings- och patientsäkerhetsenheten och ingår i Region Värmlands NKK-redaktion:
– Vi har i Värmland kommit i gång bra med att publicera regionala tillägg, bland annat så finns länk till våra ingångar inlagda för de flesta standardiserade vårdförloppen inom cancer. Det fungerar på samma sätt som invånarnas 1177.se, se bara till att välja ”Värmland” längst upp i höger hörn så får du alltid se våra regionala tillägg, säger Lena Engman.

Tidplan för utvecklingen

  • Maj: produktion i ny mall i nytt författarverktyg påbörjas.
  • Maj-augusti: fortsättning av nyproduktion, kvalitetssäkringsperiod.
  • September: migrering av rekommendationer för primärvården.
  • Oktober: ny nationell visningsyta i stället för nationelltklinisktkunskapsstod.se, filtrering av innehåll blir möjlig för primärvård och specialiserad vård.

Lokal redaktion

Den lokala redaktionen för arbetet med NKK i Region Värmland består av:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats