Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Sju nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkända

Sju nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkända

Styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) har godkänt sju nya vårdförlopp.

Styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) har fattat beslut om att godkänna personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för:

  • Diabetes med hög risk för fotsår
  • Grav hörselnedsättning
  • Höftledsartros proteskirurgi
  • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
  • Palliativ vård
  • Schizofreni fortsatt stöd och vård
  • Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Hantering av godkända nationella kunskapsstöd inkl. vårdförlopp

Efter remissomgång och behandlade remissvar godkänns kunskapsstöden på nationell nivå. Region Värmlands kunskapsstyrningsorganisation tar emot de godkända kunskapsstöden och genomför en kartläggning av nuläge och önskat läge, och förbereder därigenom för implementeringen.

Våra lokala programområden (LPO), sakkunnig och utvecklingsledare, leder arbetet med införandet av kunskapsstödet tillsammans med en utsedd lokal arbetsgrupp (LAG). Tillsammans med LAG ansvarar LPO för att arbetet förankras hos berörda verksamhetschefer.

Verksamhetschef bär ansvaret för att kunskapsstöd införs. Det primära stödet utgörs av respektive LPO tillsammans med LAG.

Vid behov av vägledning eller stöd med ärendeberedning av förslag till beslut i till exempel prioriterings- och resursfrågor kan LPO vända sig till kunskapsstyrningsrådet. Kunskapsstyrningsrådet både vägleder vid behov och är stödjande i beredning av kunskapsstyrningsärenden som hanteras och beslutas av hälso- och sjukvårdsledningen.

Införandet av de nationellt godkända kunskapsstöden inklusive vårdförlopp är en förutsättning för att vi ska nå målet en god och jämlik hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Vårdförlopp och ansvarigt LPO

Endokrina sjukdomar
Sakkunnig: Jakob Skov
Utvecklingsledare: Annika Kjellman
Vårdförlopp: Diabetes med hög risk för fotsår

Öron-, näs- och halssjukdomar
Sakkunnig: Peter Stenbom
Utvecklingsledare: Camilla Staaf
Vårdförlopp: Grav hörselnedsättning

Rörelseorganens sjukdomar
Sakkunnig: saknas
Utvecklingsledare: Marie Josephsson
Vårdförlopp: Höftledsartros proteskirurgi

Mag- och tarmsjukdomar
Sakkunnig: Anders Gustavsson
Utvecklingsledare: Jonna Thernström
Vårdförlopp: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Äldres hälsa
Sakkunnig: Kristina Pernar
Utvecklingsledare: Camilla Staaf
Vårdförlopp: Palliativ vård

Psykisk hälsa
Sakkunnig: Anna-Karin Törnqvist (region)
Sakkunnig: Sophia Alm (kommunrepresentant)
Utvecklingsledare: Susanne Boman
Vårdförlopp: Schizofreni fortsatt stöd och vård

Hjärt- och kärlsjukdomar
Sakkunnig: Ola Hallén
Utvecklingsledare: Maria Fridfelt
Vårdförlopp: Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats