Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Aktuella remisser november 2022

Aktuella remisser november 2022

En ny omgång kunskapsstöd i form av vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer går ut på remiss i november 2022. Svar ska lämnas senast 14 februari 2023.

Region Värmlands remissvar – vår möjlighet att påverka!

Det officiella remissvaret från Region Värmland sammanställs av sakkunnig och utvecklingsledare för respektive lokalt programområde (LPO) som kontaktar de verksamhetschefer som berörs av remisserna. I de fall kunskapsstödet berör flera olika programområden är ett LPO huvudansvarigt. Verksamhetschef ansvarar för att tilldela de resurser som krävs för att svara på remissen. Den som har synpunkter på en remiss är också välkommen att själv kontakta ansvarig utvecklingsledare och lämna kommentarer.

Att regionen lämnar ett enhetligt remissvar är viktigt då det är vår möjlighet att påverka innehållet i kunskapsstödet. När vi svarar gemensamt jobbar vi resurseffektivt och det gör oss också bättre förberedda på vad det kommer innebära att införa kunskapsstödet när det är godkänt.

Vad händer med vårt remissvar?

Respektive nationell arbetsgrupp reviderar kunskapsstödet utifrån inkomna remissvar. Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) godkänner de reviderade kunskapsstöden och efter godkännande fattar regionerna beslut om införande.

Kunskapsstöd på remiss

Nedanstående kunskapsstöd gick ut på remiss den 15 november 2022 och svar ska lämnas senast 14 februari 2023. Remisserna finns publicerade på kunskapsstyrningvard.se.

Barn och ungdomars hälsa

Sakkunnig
Åsa Odéus
Staffan Skogar

Ansvarig utvecklingsledare
Jonna Thernström

Långvarig smärta hos barn samt obesitas hos barn och unga

Cancersjukdomar

Sakkunnig
Charlotta Gestblom
Mikael Bergenheim

Ansvarig utvecklingsledare
Camilla Staaf

Nya och reviderade nationella vårdprogram och Min vårdplan cancer

Endokrina sjukdomar

Sakkunnig
Jakob Skov

Ansvarig utvecklingsledare
Annika Kjellman

Hyperparatyreoidism

Lung- och allergisjukdomar

Sakkunnig
Taivo Kipper

Ansvarig utvecklingsledare
Annika Kjellman

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Sakkunnig
Caisa Hedlund

Ansvarig utvecklingsledare
Jonna Thernström

Traumatisk hjärnskada

Rörelseorganens sjukdomar

Sakkunnig
Anders Karlsson

Ansvarig utvecklingsledare
Emilia Niklasson

Ländryggsbesvär

Ögonsjukdomar

Sakkunnig
Johanna Molinder

Ansvarig utvecklingsledare
Jonna Thernström

Korneala ektasier

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats