Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp OSDB Barn godkänt på nationell nivå

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp OSDB Barn godkänt på nationell nivå

Styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) har fattat beslut om att godkänna personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för OSDB Barn.

Vårdförlopp obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn (OSDB) är godkänt på nationell nivå. Vårdförloppet finns tillgängligt i regionernas gemensamma system för kunskapsstöd - Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Mer information om vårdförloppet finns på Vårdförlopp obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn | Kunskapsstyrning vård

Berört programområde

Berört lokalt programområde är Öron-, näs- och halssjukdomar

Sakkunnig
Peter Stenbom, peter.stenbom@regionvarmland.se

Ansvarig utvecklingsledare
Camilla Staaf, camilla.staaf@regionvarmland.se

Hantering av godkända nationella kunskapsstöd inkl. vårdförlopp

Efter remissomgång och behandlade remissvar godkänns kunskapsstöden på nationell nivå. Region Värmlands kunskapsstyrningsorganisation tar emot de godkända kunskapsstöden och genomför en kartläggning av nuläge och önskat läge, och förbereder därigenom för implementeringen.

Våra lokala programområden (LPO), sakkunnig och utvecklingsledare, leder arbetet med införandet av kunskapsstödet tillsammans med en utsedd lokal arbetsgrupp (LAG). Tillsammans med LAG ansvarar LPO för att arbetet förankras hos berörda verksamhetschefer.

Verksamhetschef bär ansvaret för att kunskapsstöd införs. Det primära stödet utgörs av respektive LPO tillsammans med LAG.

Vid behov av vägledning eller stöd med ärendeberedning av förslag till beslut i till exempel prioriterings- och resursfrågor kan LPO vända sig till kunskapsstyrningsrådet. Kunskapsstyrningsrådet både vägleder vid behov och är stödjande i beredning av kunskapsstyrningsärenden som hanteras och beslutas av hälso- och sjukvårdsledningen.

Införandet av de nationellt godkända kunskapsstöden inklusive vårdförlopp är en förutsättning för att vi ska nå målet en god och jämlik hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats