Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Aktuell status Generisk modell för rehabilitering

Aktuell status Generisk modell för rehabilitering

Status för arbetet med att implementera vårdförloppet generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinsk arbete.

Implementeringen av vårdförloppet generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinsk arbete pågår i de kliniska verksamheterna i Region Värmland. Nuläget är kartlagt och en införandeplan har tagits fram för att arbeta vidare med de gap som identifierats. Just nu arbetar vi med åtgärder kopplat till:

  • Rehabiliteringsplan/rehabiliterings- och sjukskrivningsplan
  • Teambaserat arbetssätt
  • Utbildningsinsatser
  • Uppföljning

För mer information kontakta programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin eller se Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete på vårdgivarwebben.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats