Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Uppdaterat i Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) februari 2023

Uppdaterat i Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) februari 2023

Den senaste månadens reviderade rekommendationer i NKK.

NKK

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning. Innehållet uppdateras löpande och under februari 2023 publicerades reviderade versioner av dessa rekommendationer:

Cancersjukdomar

  • Matstrups- och magsäckscancer, standardiserat vårdförlopp, reviderat
  • Tjock- och ändtarmscancer, vårdprogram, reviderat

Hud- och könssjukdomar

  • Svårläkta sår, vårdförlopp, nytt
  • Svårläkta sår, vårdprogram, nytt

Kvinnosjukdomar och förlossning

  • Onormal blödning från livmodern, vårdriktlinje, ny

Nervsystemets sjukdomar

  • Munhälsa och regionala tandvårdsstöd efter stroke, vårdriktlinje, ny

Ögonsjukdomar

  • Remiss efter synprövning vid fyraårsbesöket i barnhläsovården, vårdriktlinje, ny

Länk till rekommendationerna

De uppdaterade rekommendationerna finns samlade här: Kunskapsstöd publicerade i februari 2023

Regional redaktion

Den regionala redaktionen för arbetet med NKK i Region Värmland består av Peter Stenbom, Eric Le Brasseur, Lena Engman och Susanne Boman.

Kontakta NKK regionala redaktionen Värmland via nkk@regionvarmland.se.

Länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats