Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Region Värmland logga

Nytt avtal gällande överflyttningshjälpmedel

Nu finns ett nytt avtal för överflyttningshjälpmedel som träder i kraft 1 december.

Vinnande leverantörer i de olika kategorierna är följande:

  • Glidskivor: Direct Healthcare Group
  • Glidbrädor: Direct Healthcare Group
  • Glidlakan och draglakan: Direct Healthcare Group
  • Glidmattor: Human Care
  • Vård- uppresningsbälten: Direct Healthcare Group
  • Överflyttningsplattform med sittstöd (utifrån patientens behov): Arjo och Direct Healthcare Group
  • Överflyttningsplattform stå (utifrån patientens behov): Direct Healthcare Group, Etac, Guldmann och Human Care

Länk till sortimentsöversikter

Sidan uppdaterad