Till startsidan

Till följd av skärpt lagstiftning och ett ökande behov av spårbarhet av hjälpmedel har Hjälpmedelsservice beslutat att alla lyftselar ska individmärkas av Hjälpmedelsservice.

Artiklar som har utgått hos leverantör kommer inte att individmärkas då detta inte är praktiskt möjligt.

Individmärkningen innebär ett omfattande arbete i flera steg och detta kommer i huvudsak att utföras under vecka 52.

Önskvärt är att inga nybeställningar av lyftselar görs från och med nu och fram till årsskiftet.

Mer information om arbetet med individmärkningen samt information om hur ni kan göra med befintliga selar på era hjälpmedelsförråd finns att läsa i ett mail som har gått ut till hjälpmedelansvariga, tekniker och förrådspersonal.