Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Reducerad bemanning på laboratorierna inom klinisk kemi sommaren 2022

Reducerad bemanning på laboratorierna inom klinisk kemi sommaren 2022

27 juni–19 augusti (vecka 26–33) har klinisk kemi reducerad bemanning.

Några få analyser kommer att utföras mer sällan

Allergiprover: 4 analystillfällen under perioden

CDT: 1gång/vecka

GAD/IA2: 2 analystillfällen under perioden

Homocystein (HCY): 1gång/vecka

Iohexol: något längre svarstider, akuta kan ej utföras

Kalprotektin: 1 gång/vecka

KUB-tester: något längre svarstider

Metylmalonat (MMA): 1 gång/vecka

Vitamin D: 1 gång/2 veckor

TRAK: 1 gång/2 veckor

Anemiutredning: upp till 3 veckors svarstid

B-Celler, mikroskopi: något längre svarstider (kan komma att skickas till externt laboratorium)

Proteinstatus (elektrofores + isoelektrisk fokusering): något längre svarstider

Urin-Droger (inklusive skickning av verifieringar): något längre svarstider.

Thyreoideainterferens: upp till 3 veckors svarstid

Svarstider på övriga rutinprover kan vid hård arbetsbelastning, eller i enstaka fall begränsad läkarbemanning, vara något förlängda.

Benmärgsdiagnostik

H/S-kvot kommer att skickas till externt laboratorium vecka 27-31. På grund av kort hållbarhet kan prover endast tas efter klockan 13.00 måndag-torsdag, och måste vara laboratoriet på CSK tillhanda strax därefter. H/S-kvot kan därför inte tas på andra laboratorier under ovanstående period.

Övrig flödescytometri och morfologi skickas till externt laboratorium 4 juli–5 augusti (vecka 27–31). Under denna period kan prover för flödescytometri på benmärg, likvor, etc. endast tas emot måndag-torsdag.

Funktionsundersökningar

Vi tar på Centralsjukhuset endast emot patienter 1 dag i veckan under sommarperioden, och har begränsade möjligheter även på övriga laboratorier.

Vi ber er att till och med 19 augusti boka Iohexolbelastning i god tid så att belastningen utförs minst 10 dagar före planerat återbesök. På grund av re-ducerad bemanning kommer vi att ha något längre svarstider på iohexol och har heller ingen möjlighet att utföra denna analys akut.

Antikoagulantiamottagningen (AK-mott)

Stängt fredagar 1 juli–19 augusti (vecka 26–33).

Kapillärprovtagning externt på avdelning

Då vi under semesterperioden har reducerad bemanning och bristande kom-petens för kapillärprovtagning, har vi mycket små möjligheter att bistå med sådan provtagning externt på avdelningar.

Märkning av prov

Tänk på:

  • att etikett ska placeras på rätt sätt på röret (se Provtagningsanvisningar).
  • att det på handskriven etikett på röret finns personnummer och namn, provdatum och tid, analys och beställare.

För mer information inför provtagning, se provtagningsanvisningar på intranätet. Informera sommarvikarier om var de hittar provtagningsanvisningarna.

Kontakta gärna laboratoriet vid frågor, telefon (010–83)9 15 00.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats