Till startsidan

Luftvägsöversikt (Phadiatop) kommer att svaras ut som positivt eller negativt. I de fall som Luftvägsöversikt är positiv kommer reflextest automatiskt att utföras på följande allergen: katt, häst, hund, timotej, gråbo, björk, mögelpanel samt husdammskvalster.  

Beställare behöver därmed inte skriva remisskommentar eller ringa för att göra efterbeställningar.  

Vid beställning av jordnöt och/eller hasselnöt kommer allergena komponenter analyseras om resultatet blir ≥ 0,1 kU/L. För jordnöt: rAra h 8 och rAra h 2 och för hasselnöt: rCor a 1, nCor a 9 samt r Cor a 14.  

Vi slutar analysera FX5 då det är mer relevant att välja specifika allergen.  

Vi har slutat analysera PAX5 på grund av att det har utgått ur leverantörens sortiment. 

Vid frågor ring 010 839 15 00.

Milijana Tijanic Berglund
Specialistläkare