Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 9 2023

Läkemedelsnytt vecka 9 2023

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 9 handlar om:

  • Tryckfel i Rekommenderade läkemedel för barn
  • Läkemedelskommitténs februarimöte
  • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Tryckfel i Rekommenderade läkemedel för barn

Det har tyvärr smugit sig in ett fel i den tryckta versionen av Rekommenderade läkemedel för barn 2023–2024. Felet finns i kapitlet Astma, där det i tabellen står Snabbverkande beta-2-agonist i stället för det korrekta Långverkande beta-2-agonist.

Den digitala versionen som finns på Läkemedel - Region Värmland intranät är rättad.

Bild av matris med text. 

Den gula markeringen i bilden visar tryckfelet.

Läkemedelskommitténs februarimöte

När läkemedelskommittén sammanträdde för första gången i år fattades beslut om att förlänga två av läkemedelskommitténs dokument, Receptfria läkemedel vid allergiska besvär och Utbyteslista för insulin (INS-16353) som gäller för inneliggande patienter.

Även läkemedelskommitténs verksamhetsplan för 2023 klubbades och diskussioner kring off label-förskrivning av GLP-1-analoger fördes. I dagsläget är det enbart Saxenda som har indikation obesitas. Inkommande remisser med önskemål om förskrivning av GLP-1-analoger för andra än godkända indikationer kommer att nekas.

Den regionala redaktionen för nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) presenterade sig och hur de arbetar. Diskussioner kring formerna för samverkan mellan NKK och läkemedelskommittén fördes. Slutligen gjordes en översyn av terapigrupperna och i de fall ordförande saknas öppnades möjligheten upp för ST-läkare med lämplig erfarenhet att ta rollen som terapigruppsordförande.

Läkemedelskommitténs nästa möte hålls den 16 mars.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Nytt från sortimentsrådet. För mer information se Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel. Uppdateringar görs löpande.

Uppdaterat

  • Estradot depotplåster, Pyridoxin tablett, antacida tuggtabletter
  • Lederspan inj-vätska, adrenalin i förfylld inj-penna

Avslutad

  • Insulin lispro inj-vätska finns nu åter att tillgå.

Tips!

Skriv ut sidan för att kunna sätta upp informationen i fikarum och andra lokaler vid behov.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats