Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 10 2023

Läkemedelsnytt vecka 10 2023

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 10 handlar om:

  • Påminnelse om receptförnyelse för hemmaboende dospatienter införs
  • Ny följetong i Läkemedelsnytt: Så undviker vi läkemedelsrelaterade problem
  • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Påminnelse om receptförnyelse för hemmaboende dospatienter införs

En påminnelsetjänst för dosdispenserade ordinationer som håller på att gå ut har varit efterfrågat länge, framför allt för hemmaboende patienter. Därför har Apotekstjänst skapat en påminnelsetjänst för dessa patienter som riktar sig till förskrivare. Tjänsten är beställd av Region Värmland och omfattar samtliga vårdenheter i regionen. Det är som enskild enhet inte möjligt att avsäga sig dessa påminnelser. Påminnelsetjänsten införs i mars 2023.

Utförande:

  • Påminnelser för dosdispenserade ordinationer skickas till vården för hemmaboende patienter som får sina dispenserade doser via apotek/ombud eller hemtjänst.
  • Påminnelsen skickas till den vårdenhet som är ansvarig för det senast giltiga receptet, det vill säga där ordinationen senast skrevs, ändrades eller förnyades. Utskick görs per post och adresseras direkt till Medicinskt ansvarig läkare på avsedd vårdenhet. Patientens namn, personnummer, berörda ordinationer samt sista giltighetsdatum presenteras i brevet.
  • Utskick görs runt den 25:e i månad ett för ordinationer som har sista giltighetsdatum i månad två till och med den 15:e i månad tre (exempelvis görs utskick den 20 januari för ordinationer med sista giltighetsdatum 1 februari – 15 mars).
Skärmdump av påminnelsebrev från Apotekstjänst.

Exempel på hur utskicket ser ut.

Ny följetong i Läkemedelsnytt: Så undviker vi läkemedelsrelaterade problem

På farmacitjänsteenheten inom verksamhetsområde läkemedelscentrum arbetar sju kliniska farmaceuter. Som verksamma inom både slutenvård och primärvård ser de många återkommande läkemedelsrelaterade problem som skulle kunna förebyggas. De har därför sammanställt exempel på sådana samt tips på hur de kan hanteras. Tipsen kommer att presenteras i flera nummer av Läkemedelsnytt framöver. Första delen ses här nedan.

Vilka läkemedel tar patienten?

Patientens läkemedelslista ska ses över varje gång läkemedelsbehandlingen ändras eller när patientens tillstånd förändras, se riktlinje Enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång (RIK-11714) Pdf, 219 kB.. Det är vanligt att patienter inte tar sina läkemedel som det står i Cosmics läkemedelslista: doser kan ha justerats muntligen eller endast i Pascal för dospatienter, läkemedel kan intas vid annan tidpunkt, patienten kan ha slutat att ta läkemedel med mera. Patienten kan också ta andra läkemedel än de som ordinerats av läkare i Cosmic. Det är därför viktigt att fråga patienten vilka läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel, hen tar och i vilken dosering.

Läkemedelslistan i Cosmic är patientens samlade förteckning över ordinerade läkemedel, även för dospatienter. Inom regionen finns en gemensam riktlinje för hantering av läkemedelslistan (RIK-14956) Pdf, 210 kB.. Riktlinjen beskriver varje förskrivares ansvar att hålla läkemedelslistan uppdaterad så att patienten vid varje vårdkontakt kan få en aktuell lista över ordinerade läkemedel.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Nytt från sortimentsrådet. För mer information se Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel. Uppdateringar görs löpande.

Restnoterat

  • Lasix Retard depottablett

Uppdaterat

  • Isosorbidmononitrat depottablett, Betapred inj-vätska, Ibuprofen oral suspension och suppositorium

Avslutat

  • Kajos oral lösning finns nu åter att tillgå.

Tips!

Skriv ut sidan för att kunna sätta upp informationen i fikarum och andra lokaler vid behov.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats