Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 36 2023
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 36 2023

Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén.

Terapigrupp smärta informerar om uppdaterade mallar

Ordinationsmallar för terapiområde smärta har uppdaterats. Målet är att bättre stödja förskrivarna och styra mot innehållet i Rekommenderade läkemedel.

Som förskrivare kommer du bland annat märka förändringar i:

 • behandlingstid, där doseringen i relevanta mallar har fått en tidsbegränsning istället för att som tidigare gälla tills vidare.
 • maxdoser per dygn för opioider vid behov.
 • urvalet av ordinationsmallar på din enhet.

Det största arbetet har gjorts för läkemedel vid nervsmärta, till exempel amitriptylin och gabapentin. Ordinationsmallar på höga styrkor har tagits bort och ersatts med ordinationsmallar på låg styrka för upptrappning. Terapigruppen vill poängtera några viktiga saker i sammanhanget:

 • Skriv alltid ut ett doseringsschema och ge till patienten. De finns i Vida och länkarna ligger i ordinationsmallarna.
 • Tänk på att funktionen Ändra styrka är praktisk att använda vid upptrappning av doser.
 • När patienten har nått måldos ska ordinationen ändras och doseringen anges i kortnotation (till exempel 1x2, 1x3). Det ger en tydlig dosering på receptet och skapar utdelningstillfällen i Cosmic, vilket är viktigt när patienten vårdas inom slutenvården.

Observera!

Det har tillkommit ordinationsmallar för långverkande opioder med dosering 3 gånger dagligen. Dessa är tänkta att användas i särskilda fall och ersätter inte ordinationsmallar med dosering 2 gånger dagligen. Mallarna kommer att ses över igen så att endast relevanta enheter har dessa i sitt urval.

Nationell information om restnoteringar av antibiotika

Restnoterade antibiotika har varit särskilt problematiskt under året. Nationella arbetsgruppen (NAG) Strama har fått ett uppdrag av Socialdepartementet att ta fram uppdaterade behandlingsrekommendationer för antibiotikabehandling när det uppkommer restsituationer. Bland annat har NAG Strama regelbundna avstämningsmöten med Läkemedelsverket när det gäller restsituationer för antibiotika.

Förslag på alternativa rekommendationer publiceras i Stramas nationella app och på Janusinfo. Observera att information om tillgängliga licensläkemedel skiljer sig åt mellan regionerna.

Riktlinje för läkemedelsgenomgångar uppdaterad

Patientens läkemedelslista ska ses över varje gång läkemedelsbehandlingen ändras eller när patientens tillstånd förändras. Vissa patientgrupper ska utöver det erbjudas en läkemedelsgenomgång. Målet med läkemedelsgenomgången är att patienten alltid ska ha en ändamålsenlig läkemedelsbehandling och en aktuell läkemedelslista efter varje vårdkontakt.

Nytt i den senaste versionen:

 • Enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas årligen för patienter i hemsjukvård och i särskilt boende (tidigare endast vid påbörjad hemsjukvård och inflyttning i SÄBO).
 • Läkare är ansvarig för att kontrollera om patienten har dosdispenserade läkemedel (DOS-symbol i journalen) och stämma av listorna i dosfliken.
 • Symtomskattningsskalan PHASE-20 kan användas för att identifiera läkemedelsrelaterade symtom hos alla patienter, inte bara inom kommunal hälso- och sjukvård.
 • Vid fördjupad läkemedelsgenomgång inom kommunal hälso- och sjukvård där farmaceut från farmacitjänsteenheten medverkar ska PHASE-20 skannas in i journalen och aktuella personnummer meddelas via Cosmic messenger.
 • Om farmaceut medverkat vid läkemedelsgenomgången kan läkaren i sin dokumentation hänvisa till farmaceutens journalanteckning.

Enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång, riktlinje (pdf) Pdf, 146 kB.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Restnoterat

 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml kutan lösning
 • Fenoximetylpenicillin granulat till oral lösning, suspension, orala droppar
 • Fenoximetylpenicillin tablett

Uppdaterat

 • Antabus brustablett

Mer information om aktuella restnoteringar samt tillgängliga alternativ, utgående läkemedel och licenser

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats