Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 38 2023
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 38 2023

Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén.

Håll läkemedelslistan uppdaterad

Den här veckan har Region Värmland extra fokus på patientsäkerhet. Läkemedel är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet och en grundförutsättning är att patientens läkemedelslista är uppdaterad.

Läkemedelslistan i Cosmic är patientens samlade förteckning över ordinerade läkemedel, även för dospatienter, och ska hållas uppdaterad. Inrapporterade avvikelser och mätningar i länets kommuner visar på att följsamheten till riktlinjer som beskriver det gemensamma ansvaret att hålla patientens läkemedelslista aktuell brister. En inaktuell läkemedelslista innebär risk för felbehandling, biverkningar och även en ökad arbetsbelastning, både inom regionen och för kommunens sjuksköterskor, när oklarheter ska redas ut.

Tänk på att

  • Då Pascal endast är en webbaserad tjänst för dosförskrivningar, och inte en journalhandling, måste listorna i både Cosmic och Pascal hållas uppdaterade och ska överensstämma avseende receptförskrivna läkemedel. Läkemedel som patienten är ordinerad och som rekvireras till vårdenheten ska inte föras in i Pascal.
  • Tillgång till dubbla datorskärmar och tillräckligt med avsatt tid ger förutsättningar för en säkrare hantering av läkemedelslistan.

Mer information

Viktigt om opioider vid akut smärta

Terapigrupp smärta påminner om att det för att minska risken för långtidsbehandling med opioider vid icke-cancerrelaterad smärta är viktigt att optimera doseringen vid behandling av akut smärta. Tre till fem dagars behandling är ofta tillräckligt.

Akut smärta kan ofta behandlas utan opioider. I de fall då diagnosen och svårighetsgraden av smärtan bedöms kräva opioidanalgetika bör den lägsta effektiva dosen av kortverkande opioider väljas. Antalet förskrivna tabletter på recept bör inte överstiga den mängd som behövs under den akuta behandlingsperioden, som för flera akuta smärttillstånd är cirka tre dagar. Flera internationella riktlinjer avseende ordination av opioidanalgetika vid akut smärta förespråkar en opioidförskrivning under högst tre dagar. I sällsynta fall är det motiverat med en längre behandlingsperiod.

Beroende uppstår fort

Fysiskt opioidberoende uppkommer redan efter några dagars användning av opioider. Genom att begränsa antalet dagar opioider ordineras och att individuellt titrera den lägsta effektiva dosen är det möjligt att undvika behov av nedtrappning på grund av abstinenssymtom.

Terapigrupp smärta avråder från att förskriva opioidanalgetika i förebyggande syfte. Om smärtan pågår längre tid än förväntat bör en ny bedömning göras. Långverkande opioidanalgetika rekommenderas inte vid akut smärta eftersom den längre halveringstiden och längre effektdurationen ökar risken för beroende. Även risken för ofrivillig överdosering ökar med långverkande beredningsformer.

Informationskälla

Artikeln är skriven av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatologiska sjukdomar. Artikeln har reviderats av terapigrupp smärta i Region Värmland.

Expertgrupp Smärta och reumatologiska sjukdomar (janusinfo.se)

Uppdatering Klorhexidinsprit

I nuläget finns klorhexidinsprit Faaborg kutan lösning 0,5 % 500 ml vnr: 846695 (dansk förpackning) att tillgå. Tillgången är för närvarande god. För mer information se restmeddelande på läkemedelssidorna på webben.

Restnoteringar, utgående läkemedel och licenser

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Mer information hittar du på sidan om aktuella restnoteringar samt tillgängliga alternativ, utgående läkemedel och licenser.

Restnoterat

Isosorbidmononitrat olika beredningsformer

Uppdaterat

  • Fenoximetylpenicillin tablett
  • Fenoximetylpenicillin granulat till oral lösning, suspension, orala droppar,
  • Valproinsyra depottablett
  • Victoza förfylld inj-penna

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats