Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 39 2023
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 39 2023

Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén.

Antibiotikaförskrivningen ökar

Antibiotikaförskrivningen i Sverige har fortsatt att öka och ligger nu på samma nivå som innan pandemin. Värmland är inget undantag och tyvärr är vi fortfarande den region som skriver ut näst mest antibiotika i landet.

Alla behöver hjälpas åt

Många regioner hamnar nu över målet om 250 recept per 1000 invånare och år. Sex regioner klarar fortfarande målet, däribland Dalarna som på många sätt liknar Värmland. Vi borde alltså kunna komma dit, men då krävs det att vi alla hjälps åt. Region Jönköping arbetar efter devisen ”Antibiotika, bara när det behövs” och det låter kanske självklart, men det är inte alltid så lätt. Om vi alla tänker efter en gång extra innan vi skriver ut antibiotika och avvaktar när det går så borde vi kunna nå ”250-målet” vi också. I ”regnbågshäftet” finns bra stöd för när man kan avvakta med antibiotika och när man inte bör göra det vid många olika infektionstillstånd. Det är kort och bra skrivet, läs gärna om ni inte har gjort det!

Förskrivning i primärvården

När antibiotikaförskrivningen jämförs med SKR:s kvalitetsindikatorer i ”Primärvårdskvalitet” har Värmland en högre förskrivning än riksgenomsnittet vid de flesta diagnoser. Till exempel vid akut sinuit där målet är att behandla högst 55 procent av patienterna med antibiotika. För Värmland har förskrivningen legat högre än så, över 80 procent. Även för vårdcentralerna i stort är det en väldigt blandad bild. Det bör skilja en del på grund av skillnader i vårdtyngd, men några enheter har likafullt en förskrivning som ligger långt över målet.

Vi får fortsätta jobba mot målet och glädja oss åt att vi är bland de bästa i Sverige när det gäller att vara restriktiv med recept på ciprofloxacin.

Den fullständiga rapporten har skickats till regionens allmänläkare samt hälso- och sjukvårdens chefer.

Kämpa på hälsar Stramas ordförande Thomas Ahlqvist

Apoteken svarar på frågor om förskrivning

Vid samverkansmöte med öppenvårdsapoteken i regionen under våren lyfte apoteken att de gärna ser att förskrivare kontaktar dem mer vid frågor och osäkerhet i samband med förskrivning. Öppenvårdsapoteken har möjlighet att hjälpa till med information gällande exempelvis restnoteringar, lagerhållning och leveransdatum från leverantör. Öppenvårdsapoteken nås enklast via telefonnumren i tabellen.

Apotekskedja

Telefonnummer

Apotek Hjärtat

010-422 22 50

Apoteket AB

0771-210 210

Apoteksgruppen

0771-760 760

Kronans apotek

0771-699 670

LlyodsApotek

0771-231 000


Hållbarhetsguide för läkare

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lanserat hållbarhetsguiden Klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet. Materialet innehåller tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet med målet att verka för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Ta del av materialet på Svenska Läkaresällskapets hemsida via länken nedan.

Klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Nytt restmeddelande

Flutikason inhalationsspray

Uppdaterat restmeddelande

  • Prometazin tablett och oral lösning
  • Fenoximetylpenicillin tablett
  • Fenoximetylpenicillin granulat till oral lösning, suspension, orala droppar

Mer information om restnoteringar finns på sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats