Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 11 2024
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 11 2024

Information från läkemedelscentrum.

Särskilt tillstånd för licensläkemedel - vad innebär det?

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända i Sverige men som apotek fått tillåtelse att sälja, utifrån att en läkare har motiverat det medicinska behovet. För att apotek ska få expediera recept på licensläkemedel krävs i regel enskild licens, det vill säga en licens per patient.

Ett särskilt tillstånd från Läkemedelsverket gör det möjligt för apoteken att expediera recept på licensläkemedel även med stöd av en generell licens, det vill säga en licens för en vårdenhet, flera vårdenheter eller hela regionen.

Det här gäller:

  • Utan ett särskilt tillstånd får en generell licens bara användas vid rekvirering av läkemedel till vården.
  • Alla beslut om särskilda tillstånd publiceras på Läkemedelsverkets hemsida.
  • För att ett recept ska kunna expedieras behöver det vara utfärdat från en vårdenhet som omfattas av den generella licensen.
  • För att underlätta för apoteken att hitta licensen ska referensnummer för den generella licensen anges på receptet. För de regionövergripande licenserna hittar du referensnummer i filen Regionövergripande licenser.
  • Precis som vid all receptexpediering av licensläkemedel är det bara det läkemedel som läkaren har angivit på receptet som får lämnas ut, och bara om licens finns beviljad för det läkemedlet.
  • Alla öppenvårdsapotek kan expediera de licensläkemedel som har ett särskilt tillstånd utfärdat. Tillståndet är inte bundet till en enskild apoteksaktör.

Länkar

Rapportera problem med läkemedelsplåster

Läkemedelscentrum har uppmärksammat ett problem, rapporterat av andra regioner, med att vissa fentanylplåster lossnar från patienten. Ett plåster som har lossnat kan hamna fel och orsaka patienten eller andra allvarlig skada.

Läkemedelscentrum vill därför uppmana sjukvården att rapportera om ni upptäckter problem med att något läkemedelsplåster lossnar. Detta är det enda sättet för företagen att få kunskap om det finns ett säkerhetsproblem med deras produkt och att de i så fall behöver se över plåstrets vidhäftningsförmåga.

Problem med vidhäftning kan rapporteras som en biverkning till Läkemedelsverket eller som en reklamation till företaget via apoteket.

Så gör du:

Här kan du se interaktioner mellan läkemedel

Janusmed interaktioner är ett nationellt beslutsstöd för interaktioner, som finns både i Cosmic, Pascal och som webbsida.

I Cosmic varnar beslutsstödet för interaktioner, som kan vara kliniskt relevanta, i samband med insättning. Den samlade bilden av interaktioner mellan patientens läkemedel kan också ses i läkemedelslistan och utdelningsvyn. Interaktioner visas med en symbol i form av en dubbelpil. Genom att klicka på symbolen får du information om interaktionens konsekvens och en rekommendation för hantering.

Skärmklipp från gränssnitt i CosmicFörstora bilden

Beslutsstödet Janusmed interaktioner finns också som webbsida, där du själv kan skriva in aktuella substanser och läkemedel för att se om det finns några interaktioner. I beslutsstödet finns också vissa andra substanser med, som till exempel mjölk och rökning. Vid sökning på webbsidan får du bland annat information om interaktionens allvarlighetsgrad, konsekvens, mekanism samt en rekommendation för hantering.

Interaktioner | Janusmed

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Nytt restmeddelande

Toujeo Solostar förfylld injektionspenna

Uppdaterat restmeddelande

  • Alfakalcidol kapsel
  • Adrenalin lösning i förfylld injektionspenna
  • Ceftazidim pulver till injektionsvätska

Mer information om restnoteringar finns på sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats