Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 24 2024
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 24 2024

Information från läkemedelscentrum.

Utbyteslistan för 2024 är nu publicerad

Inom Region Värmland finns Utbyteslistan, som kompletterar de utbytbara läkemedel som finns i FASS. Utbyteslistan innehåller endast byten mellan läkemedel som bedömts utbytbara av Läkemedelscentrum och ordförande i läkemedelskommittén. I årets lista har byten mellan olika neurologiska läkemedel lagts till.

För att utbyteslistan ska gälla på en vårdenhet/mottagning ska medicinskt ansvarig läkare godkänna och skriva under den. Utbyteslistan bör även finnas lättillgänglig för legitimerad personal, förslagsvis anslås listan i vårdenhetens läkemedelsrum.

Utbyteslistan finns på intranätet under fliken läkemedelsförsörjning (intranät)

Läkemedel och vätskebrist

Med sommar och värme ökar risken för vätskebrist och för flera läkemedel rekommenderas behandlingsupphåll vid dehydrering. I tabellen nedan finns exempel på läkemedel där ett kort behandlingsuppehåll bör göras om patienten är dehydrerad. Samma läkemedel ger en informationstext på utskriften av läkemedelslistan om att tillfälligt behandlingsuppehåll bör göras vid feber, kräkning, diarré eller om patienten får svårt att äta eller dricka. Observera att samma rekommendationer gäller vid akut försämring av njurfunktionen.

Läkemedel där behandlingsuppehåll rekommenderas vid dehydrering.

Grupp av läkemedel

Exempel på läkemedel

ACE-hämmare

Enalapril, ramipril

Angiotensinreceptorblockerare (ARB)

Kandesartan, losartan

Diuretika

Furosemid, hydroklortiazid, spironolakton

Metformin

Glucophage, Janumet (kombinationspreparat)

SGLT-2-hämmare

Forxiga, Jardiance

NSAID (COX-hämmare)

Ibuprofen, celecoxib

Hämtning av läkemedel på annan vårdenhet

I Läkemedelsnytt vecka 6 2024 informerade läkemedelscentrum om vad som gäller vid hämtning av läkemedel på annan vårdenhet. På förekommen anledning påminner vi inför sommaren om att när ett läkemedel hämtas på en annan vårdenhet ska det inte ersättas (beställas hem eller lämnas tillbaka) av hämtande enhet, det har hälso- och sjukvårdsledningen beslutat. Saknas ett läkemedel på den egna vårdenheten ska arbetssättet i Ordination av läkemedel utanför bassortimentet (INS-14732) följas. Hämtning av läkemedel sker i första hand från de sjukhusgemensamma serviceförråden och i andra hand från en annan vårdenhet.

Mer information

Blankett för receptfritt finns nu i Cosmic

Nu kan du som förskrivare hitta blanketten Meddelande till ditt apotek i Cosmic. Den bör användas vid rådgivning och rekommendation av receptfria produkter som patienten uppmanas att köpa själv. För mer information om blanketten, se tidigare artikel i Läkemedelsnytt.

Läkemedelsnytt vecka 19 2024

Fyll i elektroniskt och spara blanketten i Cosmic

Innan du skriver ut blanketten kan du fylla i den elektroniskt. Den sparas då i mappen Dokument under Referenser (alla) i journalträdet.

Tryckutgåva

Under maj månad skickades tryckutgåvor av blanketten på A5-block ut. Om fler block önskas beställs de via formulär på sidan med informationsmaterial på vårdgivarwebben.

Informationsmaterial

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Uppdaterat restmeddelande

  • Amoxicillin tablett
  • Alfakalcidol kapsel
  • Isosorbidmononitrat depottablett
  • Insulatard inj-vätska, suspension i förfylld injektionspenna
  • Ketogan Novum tablett och injektionsvätska
  • Paracetamol suppositorium 

Nytt tillstånd för recept på generell licens

Pankreaspulver

Avslutad restnotering

  • Aciklovir koncentrat till infusionsvätska, lösning
  • Guanfacin depottablett
  • Kalciumkarbonat tablett
  • Proxident munspray

Mer information om restnoteringar finns på sidan:
Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats