Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Förslag till Värmlands målbild för nära vård klar att godkännas

Förslag till Värmlands målbild för nära vård klar att godkännas

Den 19 november deltog ett 60-tal politiker, chefer och högre tjänstepersoner från Region Värmland och länets kommuner i den sista och avslutande workshopen för målbildsprocessen för Nära vård i Värmland. Gruppen enades om att stå bakom den slutversion av målbild som presenterades och som tas upp i Värmlandsrådet för godkännande på fredag.

- Det är en spännande och historiskt viktig resa vi gör tillsammans, sa Marianne Utterdahl, ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd, och del i den politiska referensgruppen. Detta är vår gemensamma resa som är viktig för oss alla - som patienter, medarbetare eller skattebetalare. I den politiska referensgruppens dialoger uppfattar jag att det finns en stor vilja men också många frågor kring hur man ska ta sig an arbetet framöver. Det tänker jag att vi tillsammans reder ut det i den fortsatta resan mot att förverkliga målen.

Tillsammans är ledordet

Tillsammans är det tongivande ordet i målbildsarbetet som till stor del har handlat om att sprida kunskap om, och att förankra arbetet kring Nära vård i Värmland. Under hösten har totalt tio workshops genomförts som involverat mer än 500 medarbetare, chefer, ledare, politiker och värmlänningar. Forskar-, liksom invånarperspektivet har också varit viktiga delar i arbetet.

Att sitta på två stolar och ändå ramla däremellan

Av invånarperspektivet fick deltagarna höra mer av i ett samtal med Christian Persman, pappa till Wille, tidigare skolchef och nu även utvecklingsledare för kommunens nya skola i Arvika kommun. Christian delade sin historia om mötet med vården och skolan i en berättelse om vad som hände när Wille en dag i åttonde klass vägrade att gå till skolan. En resa som slutade i misstro till myndigheter, utmattning och stress.

- Jag satt inte bara på två stolar, som en del av både skolan och som förälder, jag fick också uppleva hur det var att hamna mellan stolarna och kastas mellan olika system. Alla insatser från både vård och skola lades på Wille som blev sjuk av alla krav. Jag och min fru Maria ser på vår familj som resursstark men vi blev själva sjuka av det som hände. Vad händer då i resurssvaga familjer?

Individfokus och samordning

Christians medskick till arbetet med Nära vård är därför tydligt: lägg fokus på individen och på samordningen mellan organisationer och system för att få en bättre helhet.

- Det är lätt att hamna i generaliserande metoder men i bemötande är det viktigt att individualisera.

En gemensam målbild – en del i resan och ett verktyg för att komma framåt

Vid workshopen presenterades sex utmaningar på resan som identifierats under arbetet: kulturförändringen, hållbar arbetsmiljö, lagstiftning, bristen på gemensamma system, brist på resurser och en oro för vad omställningen kommer att innebära. Men även möjligheterna togs upp: att det finns en samstämmighet i frågorna, att de anses viktiga, prioriterade och efterfrågade samt att det finns en gemensam vilja att driva dem.

- Arbetet har varit inspirerande och lärorikt och har gett många perspektiv. Jag står absolut bakom målbilden, säger Maria Persson, socialchef i Hagfors kommun.

- Nu är målbilden, helheten och resan synliggjord och jag står absolut bakom den, säger Mia Mossberg, chef för område samverkan vid Region Värmland.

Hur går vi vidare?

Kristin Törnqvist, samordnare för Nära vård i Värmland, resonerade kring arbetet framåt. Med resultatet från workshopar, seminarier och forskning i ryggen har samordningsgruppen och processtödet tagit fram förslag till hur arbetet ska fortsätta.

- Vi ska nu hitta en struktur för arbetet framåt och använda utredningar och rapporter för att gå i rätt riktning. Dessutom måste vi ha rätt utrustning för att ta oss fram. Att plocka de ”lågt hängande frukterna”, det vill säga att börja med det enkla och samordna det vi redan gör, är en bra start.

Inspiration och dialog

Workshopen fortsatte med en inspirationsföreläsning och diskussioner kring några av de de nödvändiga stegen för att komma närmare målbilden. Forskare Johan Quist från Karlstads universitet gav avslutningsvis sina reflexioner kring arbetet, medarbetarskap och om en tro på medarbetarens kapacitet.

- Det känns jättefint att vi nu har en gemensam målbild för vårt arbete med Nära vård i Värmland, det ska vi ska vara stolta över, tack till alla som varit med i det arbetet. Nu är det viktigt att gå vidare med en gemensam handlingsplan och fortsätta att hålla frågan aktuell. Det är en viktig och prioriterad fråga för oss i både öppen- och slutenvården, avslutade Madelene Johanzon, områdeschef i Region Värmland.

Kommentarer från målbildsarbetet

Hur har arbetet gått? Här kan du läsa vad några som deltagit i arbetet tycker!

Omställningen till Nära vård

Värmlands 16 kommuner och Region Värmland ställer tillsammans om till en Nära vård, och det involverar alla värmlänningar. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg för att möta utmaningen med en växande befolkning och förändrad ålderssammansättning.

Samordningsgruppen

Samordningsgruppen består av representanter från kommunerna och regionen och har i uppdrag att leda målbildsprocessen framåt i länet, och att koppla tillbaka arbetet till sina nätverk.

 • Linnea Grankvist, samordnare målbildsarbetet, Nya perspektiv
 • Kristin Törnqvist, samordnare Nära vård, Region Värmland
 • Mia Mossberg, områdeschef område Samverkan, Region Värmland
 • Lars Godhe, chef vårdvalsenheten, Region Värmland
 • Maria Persson, socialchef, Hagfors kommun
 • Peter Nylander, hälso- och sjukvårdschef, Karlstads kommun
 • Eva Nilsson, verksamhetschef, Arvika kommun
 • Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef, Hagfors kommun

Processtödet

Processtödet har stöttat processen och samordningsgruppen i arbetet med målbilden.

 • Linnea Grankvist, samordnare målbildsarbetet, Nya Perspektiv
 • Kristin Törnqvist, samordnare Nära vård, Region Värmland
 • Josefine Weiteschat, utvecklingsledare Nya Perspektiv
 • Carl Hast, utvecklingsledare, Hållbar utveckling/Experio Lab
 • André Szeles, Tjänstedesigner, Hållbar utveckling/Experio Lab

Politisk referensgrupp

Den politiska referensgruppen består av två representanter från varje kommun, samt presidiet i hälso- och sjukvårdsledningen i Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats