Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Nära vård som workshop på hälso- och sjukvårdens inspirationsdag

Nära vård som workshop på hälso- och sjukvårdens inspirationsdag

Den 12 januari deltog alla chefer inom hälso- och sjukvården i Region Värmland vid en digital inspirationsdag. Syftet var att inspirera och återfinna arbetsglädje och drivkraft för att jobba med förändring och utveckling under 2022.

I fyra olika workshops presenterades viktiga delar ur verksamheten med fokus på förändring och utveckling. En av workshoparna handlade om omställningen till Nära vård i Värmland: hur går omställningsarbetet, vad har hänt under 2021 och vad innebär omställningsarbetet för hälso- och sjukvårdens chefer och medarbetare under 2022?

Kristin Törnqvist, samordnare för Nära vård i Värmland, och Linnea Grankvist, utvecklingsledare på Nya Perspektiv, ledde workshopen och genom filmer från verksamheten, gruppdiskussioner och mentifrågor inspirerade de i arbetet framöver.

Innehåll ur workshopen

 • Vad är Nära vård?
 • Film från verksamheten där medarbetarna Maria Person, Isa Nyberg, Annika Dahlgren, Ulla Hens, Helene Lysander Skog diskuterade kring frågorna: Vad har samverkan gett för effekt för medarbetare och invånare? Hur har ni gjort för att skapa delaktighet och engagemang hos era medarbetare? Vad ser ni att skillnaden kan bli med Nära vård?
 • Förslaget till målbild
 • Film med forskare Johan Quist om att lämna över handlingsutrymmet till personalen och vad en omställning innebär i förändrat arbetssätt.
 • Dialoger i breakout rooms kring frågeställningarna: På vilka sätt begränsas mina medarbetares professionella handlingsutrymme idag? Vad kan jag som ledare påverka Hur tar vi tillvara på medarbetarnas engagemang och ge möjlighet till utveckling och att våga testa? Hur kan vi rusta ledarskapet för att ta hand om det här sättet att arbeta med utveckling?
Beskrivande diagram som visar resultatet från två mentifrågor som ställdes under workshopen.

Under workshopen ställdes två mentifrågor där deltagarna fick svara på en skala:1.Jag upplever att medarbetarna har möjlighet att påverka omställningen, 2.Jag upplever att jag som ledare har mandat att påverka omställningen

Kommentarer från dialogerna

"Kom det fram något som ni skulle kunna börja göra redan nu?"

 • Uppföljning på produktion med mera får allt för stort fokus på alla nivåer. Det är viktigt att begränsa den typen av uppföljning och krav för att ge medarbetarna handlingsutrymme.
 • Chefstid behövs för att ge utrymme till förändring. Orken försvinner när tiden inte finns.
 • Det viktigaste är att ge förutsättningar för att växa som medarbetare. Ge ansvar och ta tillvara synpunkter.
 • Intresse och engagemang finns, men enheterna är hårt belastade av många nya arbetsuppgifter, samt pandemin vilket gör det svårt.
 • Ta bort gamla rutiner/administration och tillför inte bara rutiner/administration. Ge medarbetarna större inflytande i detta.
 • Att vi måste sluta jobba stuprör i organisationen och sätta patienten i fokus. Att vi chefer kan jobba med verksamheten och personalen i stället för att skriva exempelvis avtal och installera skrivare.
 • Vara tydliga med förväntningar - medarbetare ska inte slaviskt följa rutiner och riktlinjer, dessa är guider och måste anpassas utifrån situation och person.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats