Till startsidan

Den 21 januari ställde sig ordföranderådet (tidigare Värmlandsrådets AU) bakom målbilden och uppmanar nu Region Värmland och länets 16 kommuner att fatta beslut om att fastställa och åta sig att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.

Tillsammans i fokus

Tillsammans har varit det tongivande ordet i målbildsarbetet under 2021 som till stor del handlat om att sprida kunskap om och förankra arbetet kring nära vård i Värmland. Under hösten genomfördes till exempel tio workshops som involverade mer än 500 medarbetare, chefer, ledare, politiker, forskare och värmlänningar.

- Det har varit ett väldigt spännande år där vi har fått möjlighet att möta många medarbetare, chefer, politiker och representanter från patientföreningar. Vi är glada över att det varit en så stor och bred uppslutning med många bra dialoger om nära vård, målbilden och vad som behöver hända framöver, säger Kristin och Linnea.

Från målbild till handling

Marianne Utterdahl, ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd och Monica Gundahl, 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden Karlstads kommun har båda varit med i den politiska referensgruppen kring målbildsarbetet.

- Vi vill tacka alla som varit delaktiga och bidragit till att vi nu äntligen har ett förslag på en gemensam målbild i länet. Detta är ett historiskt viktigt vägskäl. Ännu viktigare är att vi så snart som möjligt utifrån målbilden formulerar en konkretare färdplan så vi kan öka takten i ”görandet”. Omställningen behövs för invånare och patienters skull, men också för att skapa arbetsplatser där medarbetare vill, orkar och väljer att arbeta, nu och i framtiden.

Framtidens Värmland - tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg

Framtidens Värmland - tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg - så lyder ledorden i Värmlands målbild som du ser nedan. Bilden symboliserar den gemensamma resan som ska ta oss mot framtidens Värmland där vi tillsammans utvecklar en god och nära vård, hälsa och omsorg.

Vad händer nu?

Nu ska information om att målbilden godkänts spridas i länet och sedan ska den formellt beslutas, både i Region Värmland och i länets 16 kommuner.

- För att hjälpa verksamheterna i arbetet och med spridningen av målbilden kommer vi ta fram material som arbetsgrupper kan använda sig av på exempelvis arbetsplatsträffar, säger Kristin Törnqvist. Genom att berätta om och visa exempel på nära vård som redan pågår runt om i länet vill vi inspirera och stötta i omställningsarbetet.

- Under året ska vi också gemensamt arbeta fram en färdplan för det fortsatta arbetet, säger Linnea Grankvist. Det handlar bland annat om att skapa strukturer för systemledning för nära vård-arbetet och stödstrukturer som verksamheter i länet kan arbeta med och stötta sig emot.

Följ arbetet på regionvarmland.se/naravard