Till startsidan

Överenskommelsens fyra utvecklingsområden

  1. Utveckling av den nära vården med primärvården som nav
  2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
  3. Insatser inom ramen för vision E-hälsa 2025
  4. Förstärkning av ambulanssjukvården

 

Läs mer på SKR:s webbplats (skr.se)