Region Värmland logga

Överenskommelse om en God och nära vård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2022 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Överenskommelsens fyra utvecklingsområden

  1. Utveckling av den nära vården med primärvården som nav
  2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
  3. Insatser inom ramen för vision E-hälsa 2025
  4. Förstärkning av ambulanssjukvården

 

Läs mer på SKR:s webbplats (skr.se)

Sidan uppdaterad