Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Munkfors kommun säger ja till Värmlands målbild för nära vård

Munkfors kommun säger ja till Värmlands målbild för nära vård

Tisdagen den 29 mars godkände kommunfullmäktige i Munkfors kommun målbilden för Nära vård i Värmland. - Mycket av det vi redan gör idag ryms inom ramen för målbilden, säger Sara Josefsson, socialchef i Munkfors kommun. Det viktigaste nu är att skapa förståelse för arbetssättet och att vi gör ett medvetet val i hur vi stödjer och vårdar individer genom att skapa delaktighet.

Nära vård är ett nationellt långsiktigt omställningsarbete som handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. Målbilden visar en gemensam riktning och beskriver vägen mot visionen om en god och jämlik hälsa i Värmland

I Munkfors kommun är socialchef Sara Josefsson och en av dem som deltagit i målbildsarbetet.

- Vi har gjort målbilden för Nära vård känd i vår ledningsgrupp som i sin tur tar det i sina respektive grupper, berättar hon. Enhetscheferna går utbildning i god och nära vård och det ska leda till ökad förståelse och hjälp i att implementera tänket i verksamheterna. Nu pratar vi mer ofta om personcentrerad vård och omsorg kopplad till god och nära vård.

Vad ser du som det viktigaste arbetet framöver?

- Mycket av det vi gör idag ryms inom ramen för målbilden god och nära vård. Det viktigaste är att skapa förståelse för arbetssättet och att vi gör ett medvetet val i hur vi stödjer och vårdar individerna genom att skapa delaktighet. Samverkan kan vara svårt och kräver extra engagemang att få till. Vi behöver skapa forum för samverkan och samarbete genom exempelvis överenskommelser och rutiner för att kunna jobba mer effektivt kring individen.

Hur välkänd är målbilden i Munkfors kommun?

- Den är relativt välkänd och vi jobbar med att göra den mer känd för både våra politiker och medarbetare på olika nivåer, avslutar hon.

Mer om Nära vård och omställningsarbetet

Mer information, konkreta exempel och material att använda finns på regionvarmland.se/naravard

Nationell omställning

Nära vård är en nationell omställning som handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. Det är en nödvändig förändring för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning, som på sikt innebär att färre personer ska ta hand om fler.

En viktig del i nära vård är relationen mellan individen och vården/stödet. I framtiden behöver vi utforma vård, hälsa och omsorg mer tillsammans med invånaren och utifrån deras behov. Det handlar också om att arbeta mer tillsammans, där samverkan mellan våra olika enheter men också med andra organisationer blir en viktig del.

Värmlands målbild

Under 2021 tog Värmlands 16 kommuner och regionen gemensamt fram en målbild för omställningen till nära vård. Målbilden visar länets gemensamma riktning och beskriver omställnings­resan som leder till visionen om en god och jämlik hälsa. Målbilden visar de förflyttningar vi behöver göra för att åstadkomma en nära vård och också vilka värden som är viktiga för invånarna i Värmland. Målbilden beslutas nu i länets kommuner samtidigt som arbetet med att ta fram konkreta färdplaner för det fortsatta omställningsarbetet startar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats