Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Fortsatt utveckling av länets hälsa, vård och omsorg – Värmlands målbild för god och nära vård godkänd

Fortsatt utveckling av länets hälsa, vård och omsorg – Värmlands målbild för god och nära vård godkänd

Vid onsdagens fullmäktigemöte godkände Region Värmland i bred enighet länets målbild för omställningen till god och nära vård, hälsa och omsorg. – Nära vård är en nationell omställning som handlar om att flytta vården och stödet närmare invånarna, säger Kristin Törnqvist, samordnare för nära vård i Värmland.

Omställningen till nära vård sker i hela Sverige. Det innebär ett förändrat förhållningssätt där det ska ske en förflyttning i sättet att arbeta. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Mycket handlar om att vården och stödet behöver arbeta mer tillsammans och samverka mer över organisationsgränser men också om att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.

Gemensam målbild är en framgångsfaktor

Nu är målbilden, och åtagandet att fortsätta arbeta i dess riktning, också ute för beslut i respektive kommun. Fyra kommuner har sagt ja och för resterande 12 återstår beslutsprocessen.

- Att ha en gemensam målbild är en framgångsfaktor i ett så stort omställningsarbete som nära vård är. Värmlands målbild visar länets gemensamma riktning mot visionen om en god och jämlik hälsa och har tagits fram i bred samverkan mellan Region Värmland och länets kommuner, säger Linnea Grankvist som samordnat målbildsarbetet.

Från målbild till handling

- För att få till omställningen till nära vård kommer vi behöva ta många, både små och stora steg. Det kommer att ta tid att genomföra och det måste det få göra eftersom det handlar om ett förändrat sätt att arbeta, säger Kristin Törnqvist. När vi nu har en godkänd målbild i länet kan vi utifrån den formulera en konkretare färdplan för att få fler saker att hända.

Många aktiviteter i rätt riktning

Redan nu pågår många aktiviteter i länet som alla går i målbildens riktning. Några exempel är arbeten tillsammans med kommuner och andra organisationer för ökad samverkan, Steg för hållbar hälsa - ett program som ger stöd för att förändra ohälsosamma vanor, och olika typer av mobil vård och samordnande sjuksköterska. Läs mer på Exempel på nära vård i Värmland - Region Värmland (regionvarmland.se)

- Om hälso- och sjukvården ska räcka till och kunna utvecklas med den förändrade befolkningsstruktur vi ser framöver, så är omställningen till nära vård något som vi vill men också måste göra, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Värmland. Samverkan mellan våra enheter men också med andra organisationer bli en viktig del. Vi har idag en struktur och en fin samverkan med kommunerna i länet och den grunden ska vi bygga vidare på. Att vi nu har en beslutad gemensam målbild blir en framgångsfaktor för det fortsatta arbetet.

- Detta är ingen ”putsa på ytan-förändring”, utan en historiskt stor och genomgripande omställning tillsammans med samtliga 16 kommuner, säger Marianne Utterdahl, ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd. Syftet är att bevara och förbättra hälsa, vård och omsorg för patienter och närstående, men också, vilket är avgörande – skapa en bättre arbetssituation för de medarbetare som ska jobba i vård och omsorg. Region Värmland har sedan tidigare jobbat i denna riktning vilket gjort att vi lagt grunden för det omfattande förändringsarbete som vi nu står inför. Jag vill tacka samtliga kommuner i länet för ett mycket gott samarbete i detta. Tillsammans utvecklar vi Värmland.

Mer om nära vård och omställningsarbetet

Mer information, konkreta exempel och material att använda finns på regionvarmland.se/naravard

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats