Region Värmland logga

Ja till Värmlands målbild för god och nära vård i Forshaga

Tisdagen den 7 juni godkände Forshaga kommun målbilden för god och nära vård i Värmland. Kommunen arbetar bland annat i olika samverkansprojekt för att öka tilliten mellan medarbetarna och för att underlätta samverkan med invånarna.

Anna-Lena Perman är biträdande förvaltningschef inom vård- och omsorgsförvaltningen i Forshaga kommun. Hon berättar att samverkan över förvaltningsgränserna är något man arbetat med länge.

– Kommungemensamt arbetar vi exemeplvis sedan 2021 med en sammansatt arbetsgrupp som vi döpt till Volab. Där ingår vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för lärande och arbete och barn- och utbildningsförvaltningen, och vi jobbar tillsammans för att utveckla interna samarbeten och bygga tillit mellan varandra.

– Gruppen arbetar med ärenden som berör alla förvaltningar, exempelvis med att identifiera ”gråzonsärenden” för att upptäcka hinder och möjligheter till samverkan. Genom att skapa relationer och bygga tillit mellan medarbetare underlättar vi också samverkan för dem vi är till för – kommuninvånarna.

Här kan du läsa mer om arbetet med Volab

Medskaparprojektet är en del av nära vård

I Forshaga kommun finns också Medskaparprojektet med målet att skapa Sveriges ledande omsorg samtidigt som man gör förflyttningar mot en mer nära vård.

– Vi vill erbjuda en omsorg i framkant i den utveckling som behöver ske för att möta de demografiska förändringar vi står inför, säger Anna-Lena. Färre ska försörja fler och hur vi tar hand om de vi är till för kommer alla våra medarbetare få vara med att skapa genom Medskaparprojektet.

Samverkan kring "huret"

Syftet är att nå högre kvalitet till en lägre kostnad, vilket exempelvis sker genom insatser som är värdeskapande för brukaren. Det är viktigt både brukaren och anhöriga/ närstående är aktivt inblandade i målen med de beviljade insatserna, och att man tillsammans kommer fram till hur insatserna ska utföras

– Medarbetarnas engagemang höjs då de blir mer delaktiga och deras kunskap kommer till nytta - både kontinuitet och arbetsglädjen ökar. Det skapar arbetsflöden som matchar brukarens efterfrågan och sjukfrånvaron sjunker, vilket leder till lägre kostnader.

Under hösten 2021 testades arbetssättet med olika yrkeskategorier, och våren 2022 började införandet i respektive hemtjänstgrupp och särskilda boenden.

– Att arbeta teambaserat och jobba mot vad som är värdeskapande för individen har varit en viktig faktor och kommer även vara i arbetet framåt. Vi ser redan effekter som nöjdare brukare och medarbetare.

Målbilden alltmer känd i kommunen

- Målbilden blir alltmer känd i våra verksamheter, men framför allt är den välkänd bland våra politiker nu vilket är mycket positivt. Arbetet fortsätter och målbilden kommer att bli mer synlig, så fler blir insatta i den, avslutar Anna- Lena Perman.

Sidan uppdaterad