Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Ungdomsgård i Arvika nyöppnar
Ungdomar

Ungdomsgård i Arvika nyöppnar

Till sommaren återöppnar Arvika ungdomsgård i Hagaskolan efter att verksamheten varit vilande. På sikt kommer lokalerna även att inhysa en ungdomscentral som syftar till att samla all verksamhet med koppling till ungdomar på ett ställe, ett arbete som drivs gemensamt mellan region och kommun.

Ungdomsgården ska vara en mötesplats för ungdomar och erbjuda en meningsfull och organiserad fritidsverksamhet. Ungdomar behöver stärkas och göras mer delaktiga och inkluderade i samhället. Därför finns det en tanke kring ett samarbete med Stiftelsen Fryshuset, som verkar för att öka ungdomars chanser att växa och utvecklas.

Ungdomscentral i nästa steg

På sikt kommer Hagaskolan även att bli en ungdomscentral, ett uppdrag från Arvika kommunledning med syfte att samla all verksamhet med koppling till ungdomar på ett ställe för att öka tillgängligheten och skapa enklare kontaktvägar. På ungdomscentralen kommer ungdomsgården finnas tillsammans med ungdomsmottagning, Första linjen, socialtjänst, stöd för enskilda individer och gruppverksamhet för både ungdomar och föräldrar.

Ett länsgemensamt arbete för att skapa en tydligare helhet runt individen

Ungdomscentralen är ett exempel på länets gemensamma arbete i omställningen till nära vård, en utveckling av vård, hälsa och omsorg där region och kommuner jobbar tillsammans. En viktig del i det arbetet är att öka samverkan mellan olika aktörer för att skapa en tydligare helhet runt invånarna genom att jobba mer hälsofrämjande, förebyggande, samordnat och personcentrerat.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats