Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Biståndsbedömare på akuten – ny hjälp för patienter

En biståndsbedömare från Karlstads kommun ger ny hjälp för patienter vid akutmottagningen i Karlstad.

Biståndsbedömare på akuten – ny hjälp för patienter

Sedan några månader tillbaka arbetar en biståndsbedömare från Karlstads kommun på akutmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Syftet är att minska onödiga inskrivningar och återkomster till sjukhuset utifrån ett helhetsperspektiv kring individen.

– Personer med behov av hjälp i hemmet efter hemgång från akuten får nu direkt träffa en biståndsbedömare, slipper läggas in och tiden på sjukhuset kortas, säger Karlstads kommuns biståndschef Oscar Melin.

Gemensamt arbete mellan region och kommun

Initiativet är gemensamt från Region Värmland och Karlstads kommun och man ser redan vinster med det nya sättet att arbeta.

– Vi har format ett bra koncept tack vare ett lyckat samarbete mellan ansvariga och personal på akutmottagningen, säger Oscar Melin.

– Den största vinsten ur vårt perspektiv är möjligheten att komma i kontakt med individer för att trygga dem i hemgången när de lämnar akuten. Att få möjlighet att arbeta förebyggande tillsammans med personen och få ett bättre helhetsperspektiv kring personens behov gör att vi kan erbjuda rätt hjälp och stöd i rätt tid.

Samtal, information och insatser

Målgruppen för arbetssättet är personer som sökt till akuten, som är folkbokförda i Karlstads kommun och som har behov av stöd i samband med hemgång från akuten. Det kan innebära allt från rådgivande samtal, information eller faktiska insatser i samband med hemkomst. Beroende på vilket stöd i hemmet personen behöver skickar biståndsbedömare uppdrag till berörd verksamhet i kommunen.

– Självklart bygger allt på att individen har rätt till, ansöker om och vill ta emot den hjälp som vi kan erbjuda. Men det handlar också om att vi i många fall kan skapa en trygghet för individen i samband med att den lämnar akuten, säger Oscar.

– Ingen som inte behöver mår bra av att vara på akuten eller att skrivas in på sjukhuset, kompletterar Marcus Nilsson, verksamhetschef för akutkliniken Karlstad. De allra flesta vill vara kvar hemma så långt det går.

Minskade inläggningar och tryggare patienter

Sofia Bolin är biståndsbedömaren från Karlstads kommun som arbetar på akuten. Hon berättar att patienter och deras närstående har visat uppskattning för möjligheten att få prata med en biståndsbedömare under sin vistelse på akuten.

– Många har uttryckt en lättnad över att de kommer få den hjälp de behöver när de kommer hem. Det skapar en trygghet för såväl patienten som för närstående.

Hittills har biståndsbedömarens insatser inneburit att en till två färre personer i veckan skrivits in i slutenvården. Färre patienter har också behövt komma tillbaka då beslut och vidare hjälp i hemmet ordnats på plats.

– Att arbeta så här medför många fördelar för individen exempelvis genom minskade förflyttningar. Dessutom stärks samarbetet mellan kommunen och region – patienten ska inte märka av att vi är olika huvudmän, säger Oscar.

Pilotprojektet biståndsbedömare på akuten fortsätter under 2024 och förändringar och utveckling genomförs löpande i nära samverkan mellan region och kommun.

Vad är en biståndsbedömare?

En biståndsbedömare är en tjänsteperson i kommunen vars huvudsakliga uppdrag är att utreda, bedöma och besluta kring vilka insatser som, i huvudsak äldre, har rätt till enligt gällande lagstiftning med utgångspunkt i det behov som den enskilde har.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats